Fibronektin [(FN); Fetal Fibronektin]

Klinik kullanımı :

Fibronektin, uterus boyunca fertilize yumurtaların implantasyonuna

yardım eder. Vaginal sekresyonlarda yoktur. Ancak amniyotik sıvıda

çok yüksek konasntrasyondadır. 24 hafta sonra vaginal sekresyonda

fibronektin saptanırsa sonraki iki hafta içinde preterm (prematüre)

doğum riski bulunmaktadır.

Referans değerler

0.005-0.5 g/L

*Sinovyal sıvıdaki fibronektin konsantrasyonu serumdakinden

fazladır.

0.05 mikrogram/mL (fetal fibronektin mayisinde)

Anormal değerler

Preterm premature doğum için yüksek risk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir