Floresans Treponemal Antikor [Sifilis için Tarama Testi, Rapid Plasma Reagin (RPR)]

Klinik kullanımı :

Sifilis tanısında ve sifilis için başarılı tedavinin gösterilmesinde

kullanılır. Bu testte iki grup antikor vardır. Birinci grup: non

treponemal antikorların varlığını saptar. “Reagin” olarak

isimlendirilir. Bu antikorlar sıklıkla “Wasserman testi” veya “VDRL

testi” ile saptanır. Yeni bir non treponemal test RPR testidir. Eğer

VDRL veya RPR testi pozitif ise tanı “Treponema testi” (FTA

absorbsiyon testi= FTA-ABS) ile konfirme edilebilir. Bu ikinci grup

test antikorların varlığını saptar. SLE, hamilelik ve Lepra yalancı

pozitifliğe neden olabilir. Tedavi sonrasında pozitif kaldığından

tedavi takibinde kullanılmaz.

Anormal durum

Sifiliz, sifilis,SLE, hamilelik, Lepra

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir