Follikül Stimülan Hormon (FSH)

Klinik kullanımı :

Hipogonadizmde aşırı FSH gonadal yetersizliği gösterir. Hipofiz

fonksiyon testi; primer gonadal yetersizliği; menstrual bozukluk ve

amenore gibi sekonder (hipotalamik/hipofiz) nedenlerden ayırır.

Yetersiz corpora lutea, düşük FSH seviyeleriyle ilişkilidir. FSH

kadındaki infertilite değerlendirmesinde menstrual siklus fazlarının

saptanmasında ve erkekte ise testis disfonksiyonunun

değerlendirilmesinde faydalıdır.

Referans değerler (mIU/ml)

Erkek:                       Kadın:

<2 yaş : <2,3              <2 yaş : <8,6

<6 yaş : <1,8              <6 yaş : <4,9

<11 yaş : <1,7            <11 yaş : <3,5

<21 yaş : <10,4          <21 yaş : <10,4

>21 yaş : 1,4-18,1       >21 yaş: Luteal: 1,2 – 9

Follikuler : 2,8 – 11,3

Menopoz : 21,7 – 153


SI ünite dönüşüm katsayısı

x1=U/L


İnterfere edici faktörler

-Son zamanlarda kullanan radyoisotoplar,

-HCG ve TSH bazı immunoassay yöntemleri interfere edebilir.

Yükseldiği durumlar

-Primer hipogonadizm,

-Polikistik overler,

-Gonadal yetersizlik,

-Testiküler feminizasyon,

-Testikuler disgenesis

-Alkolizm,

-Klinefelter sendromu,

– Kastrasyon,

-Anorşi,

-Pituiter adenom.

Azaldığı durumlar

-Adrenal tümör ile ilişkili puberte prekoks,

-Konjenital adrenal hiperplazi.

  • Yetişkin anovulasyonlu kadındaki normal FSH,hipotalamik/pitüiter disfonksiyon için indikatiftir (belirleyicidir).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir