Gastrin

Klinik Kullanımı :

Midenin distal kısmında lokalize olan G hücreleri tarafından üretilen

hormondur. Gastrin, gastrik asidin güçlü stimulatörüdür. Zollinger-

Elison sendromu (gastrin üreten pankreatik tümör), G-hücre

hiperplazisi (distal midede G hücrelerinin aşırı fonksiyonu) ve

pernisiyöz anemi gibi yüksek gastrin seviyesi ile seyreden

hastalıkların tanısında kullanılır. Multibl endokrin neoplazi ve diğer

hipergastrinemilerin tanısında da değerlidir. Gastrik cerrrahi

sonrasında duodenal ülser semptomlarının, rekürren semptomların

ve aklorhidrinin değerlendirilmesinde kullanılabilir.

Örnek toplama özellikleri

Örnek toplanması 10 saatlik sabah açlığı sonrasında olmalıdır.

Sirkadiyen ritmi vardır. 03.00-07.00 saatlerinde en düşük

seviyededir. Gastroskopi sonrası örnek alınmamalıdır.

Referans değerler

0-180 pg/mL veya 0-180 ng/L (SI unit)

*Yaşlılarda daha yüksektir.

İnterfere edici faktörler

-Peptik ülser cerrahisi, devamlı alkalen bir ortam sağlar bu ise

gastrin için en güçlü uyarandır.

-Yüksek proteinli yiyecekler serum gastrin seviyesini normalin 2-5

katı artışa neden olur.

-İnsülin alan diyabetli hastalarda yanlış olarak yükselmiş seviyeler

vardır.

-Serum gastrin seviyesini artıran ilaçlar [(antiasitler, H2 bloklayıcı

ajanlar,: örn: Simetidin (Tagamet), ranitidin (Zantac) ve Hidrojen

pompası inhibitörleri (örn. omeprazol, prilosec)]

-Serum gastrin seviyesini azaltan ilaçlar (antikolinerjikler ve trisiklik

antidepresanlar)

Yükseldiği durumlar

-Zollinger- Elison Sendromu,

-G hücre hiperplazisi,

-Pernisiyöz Anemi,

-Atrofik Gastritis,

-Gastrik Karsinoma,

-G-Hücre Hiperplazisi,

-Kronik Böbrek Yetersizliği,

-Pilorik Tıkanma,

-Gastrik Çıkış Obstruksiyonu,

-Gastrik cerrahi sonrası antrumda tutulum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir