Glikoz Tolerans Tes­ti

Glikoz Tolerans Tes­ti

Glikoz Tolerans Tes­ti (Şeker Yükleme Testi)

Diyabet için risk taşıyan ya da açlık plazma glikozu bozuk olan hastalarda gli­koz intolerans (tahammülsüzlük) derecesini göstermek ama­cıyla yapılan bir testtir.

Gece 8-10 saat açlı­ğı takiben sabah kan örneği alınır.

Yetişkin­lerde 75 gram glikoz içirildikten 2 saat son­ra ikinci kez kan örneği alınır. İkinci saat plazma glikozunun 200 mg/dl üstünde ol­ması diyabet tanısı koydurur.

Eğer bu de­ğer 140-200 mg/dl arasında ise bozuk gli­koz toleransı olarak değerlendirilir. Bu du­rum halk arasında gizli şeker olarak bilinir. Bozuk glikoz toleranslı hastalar gelecekte aşikar tip 2 diyabet gelişimi yönünden bü­yük risk taşır. Bu nedenle diyabetin önlen­mesi amacıyla bu grup hastaların diyet ve egzersizle, hatta bazı durumlarda ilaçla te­davisi gündeme gelebilir.