Hemoglobin A1c (HbA1c, Glukolize Hemoglobin, Diabetik Kontrol İndeksi)

Klinik Kullanımı :

Yetişkinlerde hemoglobinin %98’i Hemoglobin A’dır. Takriben HbA

nın %7’si HbA1 tipidir ve bu tip süratle glikolizasyona uğramaya

eğilimlidir. HbA1 üç komponentten oluşur. HbA1a , HbA1b , HbA1c’dir.

Total HbA1 ölçümlerinin %2-4’ü HbA1c’yi yansıtır. Diabetik

hastalarda kan glukozunu uzun süreli takip etmede kullanılır. Son 4-

8 hafta içindeki ortalama kan glukoz konsantrasyonunu gösterir.

Referans değerler

4 – 5,7 %

İnterfere edici faktörler

-Hemoglobinopatiler sonuçları çok etkiler. Çünkü; HbA’nın miktarı

hastalıklara bağlı olarak anlamlı şekilde değişir.

-RBC’nin yaşam süresi uzarsa yanlış olarak yükselmiş değerler

saptanır.

-Proteinlerin anormal düşük değerleri, yüksek glukoz seviyelerine

rağmen düşük glikozile protein saptanmasına neden olur.

Yükseldiği durumlar

-Yeni tanı konmuş diabet hastaları,

-Kötü kontrollü diabet hastaları,

-Non diabetik hiperglisemi (Akut strese cevap olarak, Cushing

Sendromu, Feokromositoma, Glukagonoma, Kortikosteroid tedavisi,

Akromegali),

-Splenektomili hastalar,

-Gebelik.

Azaldığı durumlar

-Hemolitik anemi,

-Kronik kan kaybı,

-Kronik böbrek yetersizliği.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir