Hemoglobin Değeleri

Hemoglobin Değeleri

Hemoglobin, Hemoglobinopati, Hemoglobinüri

Hemoglobin

Akciğerlerden dokulara oksi­jen taşımakla görevli, yapısında demir bu­lunduran ve kana kırmızı rengini veren bir maddedir.

Hemoglobinopati

Hemoglobinin yapısın­da bulunan proteinlerin sentezlenmesi genler tarafından kontrol edilir. Bu genler­deki bozukluklar, anormal hemoglobin ya­pımına ve anemiye yol açar. Bu duruma he­moglobinopati denilir.

Başlıca iki çeşit he­moglobinopati vardır:

  • Hemoglobin yapısındaki niteliksel anor­mallikler: Hemoglobinin yapısal anormal­liklerine yol açar. Bu grup hemoglobinopa-tilere örnek olarak orak hücreli anemi, He­moglobin C ve Hemoglobin E hastalığı ve­rilebilir (bkz. orak hücreli anemi).
  • Hemoglobinin alt birimlerinin sentezinde niceliksel azalmalar: Hemoglobinin yapı­sında alfa ve beta olmak üzere iki protein vardır. Normal hemoglobinin yapısında al­fa ve beta eşit miktarda bulunur. Bu eşitlik­te bozulma olursa alyuvarlar yıkılır ve has­talarda anemi gelişir. Bu duruma yol açan hastalık talasemi olarak adlandırılmaktadır

Hemoglobinüri

İdrarda serbest hemoglo­bin bulunması anlamına gelmektedir. Bu durum kırmızı kan hücrelerinin (alyuvar) hızlı şekil­de parçalanması (hemolitik anemi) netice­sinde gözlenebilir. İdrar pembe, koyu kır­mızı ve hatta kola renginde olabilir. İdrar yollarından kanama olması (hematüri), ba­zı ilaçlar, besinler ve ağır kas yıkımı (miyoglobinüri) benzer bir idrar görünümüne yol açabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir