Hepatit A Belirtileri

Hepatit A Belirtileri

Hepatit A Nedir?

Hepatite neden olan en sık etken­dir. Hepatit A, ülkemizde sık görülen, za­man zaman okullarda, toplu yaşanılan yer­lerde salgınlar yapan bir hepatit türüdür. Hepatit A virüsü hasta kişinin dışkısında canlı olarak bulunur. Hepatit A virüsü ile oluşan bulaşıcı sarılıkta, hastanın dışkısın­da, sarılığın ortaya çıkışından 1-2 hafta öncesi ile 1 hafta 10 gün sonrasına kadar hepatit A virüsü bulu­nur, yani hasta kişiler bu dönem içerisinde hastalığı etrafındakilere bulaştırabilir.

İn­sanlara hepatit A sıklıkla hasta kişinin dışkı­sıyla kirlenmiş suların içilmesi ve gıdaların ağızdan alınması ile bulaşır. Hepatit geçi­ren kişide bazen hiç bir bulgu olmayabilir. Hastalık ne kadar küçük yaşta geçirilirse bulguları genellikle o kadar hafif olur, yaş büyüdükçe hastalık daha ağır olarak geçiri­lir.

Genellikle hastalığın ilk belirtileri ateş, yorgunluk, bulantı, kusma ve ishaldir. Bir veya iki hafta sonra karaciğer büyüyebilir ve sanlık görülebilir. Sarılık en kolay şekil­de gözlerin beyaz kısmında (sklera) fark edilir. San­lık sırasında idrar koyulaşır ve dışkının ren­gi açılır. Sıklıkla hastadaki bulgular kendili­ğinden birkaç hafta içerisinde düzelir. An­cak bazen altı aya kadar uzayan hastalık olabilir ve daha nadiren ilk şikayetleri takip eden 6 ay içerisinde, hastalığın düzelme­sinden sonra daha hafif şekilde şikayetler tekrar ortaya çıkabilir.

Hepatit A’nın tanısı kan testi ile konulur. Özel bir tedavisi yoktur, hastanın genel du­rumunu destekleyecek tedaviler verilir. Hastalıktan korunma, hastalık daha ziyade hasta kişilerin dışkıları ile bulaştığı için, el­lerin sık sık yıkanması, besinlerin iyice yı­kanması ve pişirilmesi, suların  kaynatılması gibi başlıca temizlik önlemlerini içerir. Hij­yen ve sağlık kurallarına uyulması, bulaşma riskini azaltabilir, ancak tamamen engelle­yemez.

Hepatit A özellikle yaş büyüdükçe daha ağır seyreder, ancak sık görüldüğü için top­lum genelinde nadir olmakla birlikte ölüm­lere dahi neden olabilir. Hastalıktan korun­mada en etkili yöntem ise, 2 yaşından son­ra en az 6 ay ara ile iki doz halinde yapılan aşı dır. Güvenilir ve bazı gelişmiş ülkelerde rutin olarak uygulanan hepatit A aşısı ülke­mizde ailelerin isteği doğrultusunda ücreti karşılanarak yapılmaktadır.

Hepatit B Hastalığı için tıklayınız…

Hepatit C Hastalığı için tıklayınız…

Hepatit Paneli,Hepatit Testleri için tıklayınız …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir