Hepatit B Hastalığı

Hepatit B Hastalığı

Hepatit B Nedir?

Hepatit B virüsünün neden oldu­ğu hepatittir. Bu virüs, esas olarak karaci­ğerde yerleşir, orada çoğalır ve zamanla ka­raciğeri tahrip edecek boyutlara ulaşabilir. İnsandan insana sıklıkla hasta kişinin kan ve diğer vücut sıvılarıyla bulaşır. Bazen enfekte (bulaş) bir hastanın iğnesinin batması ile de bulaşma olabilir.

Virüs alındıktan yaklaşık 6 hafta sonra be­lirtiler görülebilir. 1-2 ay sürebilir, bazen hiç belirti olmayabilir. İştahsızlık, halsizlik, döküntü, eklem ağrısı, sarılık görülebilir.

Virüsün karaciğerde ki seyri bugün için ne­denini tam olarak bilmediğimiz farklılıklar gösterir; virüs karaciğerde çoğalmasını ya­parken hepatit A’ ya benzer (daha hafif) şi­kayetlere neden olabilir veya sadece halsiz­lik olabilir, bu tabloların sonrası tamamen şifa ve ömür boyu sürebilecek bağışıklık (korunma,antikor gelişimi,doğal bağışıklık) olabileceği gibi virüsün karaci­ğere yerleşerek burada kronik ve kalıcı karaciğer hastalığına dönüşümü de olabilir. Kronik hastalıkta bazen sadece hafif hasar ile uzun süre devam edebilirken, bazen de uzun süreç içerisinde karaciğer yetmezliği­ne, siroza ve karaciğer kanserine de dönü­şebilir. Altı aydan uzun süre hepatit B virüs antijenin kanda gösterilmesi kronik hepa­tit olarak adlandırılır. Kronik hepatit B en­feksiyonu karaciğer yetmezliği, siroz ve ka­raciğer kanseri riskini önemli derecede arttırır.

Hepatit B enfeksiyonu damar yoluyla uyuş­turucu kullananlarda, homoseksüellerde, ai­lesinde hepatit B bulunanlar, diyaliz hasta­larında, cinsel eşi hepatit B hastası olanlar­da ve kanama bozukluğu nedeniyle sık sık kan ve kan ürünleri alanlarda diğer in­sanlara göre daha fazla bulunur.

Hepatit B aşı ile önlenebilen bir hastalıktır. Bu nedenle çocukların aşı takviminde rutin olarak yer almaktadır. Anneden geçiş söz konusu olabileceği (annenin daha önce he­patit B için kan testleri yapılmamışsa) için ve bebeklikte alınan hepatit B daha çok si­roz ve kanser riski taşıdığı için doğar doğ­maz hepatit B aşısı yapılmalıdır.

Aşının uy­gulanması üç doz şeklindedir ve İlk dozdan bir ay ve altı ay olmak üzere diğer dozları yapılır. Başta riskli olanlar olmak üzere her­kes hepatit B’ ye karşı aşılanmalıdır. Aile fertlerinden biri taşıyıcı olması durumunda tüm aile fertleri aşılanmalıdır.

Hepatit B ta­şıyıcısı olan biriyle temas sonrası 48 saat içinde koruyucu hepatit B immün serumu yapılmalı ve aşı başlanılmalıdır. Hepatit B virüsünü taşıyan gebe anne doğumda be­beğine virüsü bulaştırabileceğinden, doğu­mu takip eden 12 saat içerisinde de aşıla­maya başlanılmalı ve en kısa sürede hepatit B immün serumu da yapılmalıdır.

Hepatit B’nin kesin bir tedavisi yoktur. Erişkin ve çocuklarda bazı ilaçlar olsa da ba­şarı her zaman elde edilememektedir.

Hepatit A Hastalığı için tıklayınız…

Hepatit C Hastalığı için tıklayınız…

Hepatit Paneli,Hepatit Testleri için tıklayınız …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir