Hepatit B Virüs Yüzey Antijeni (HbsAg)

Klinik kullanımı :

HbsAg; Hepatit B virüsünün yüzey antijenidir. HBV ile temastan

sonra 1-4 ay içinde tespit edilebilir. HBsAg 6 aydan uzun süre tespit

edilirse hasta kronik hepatittir. HBsAg akut enfeksiyonunun en

erken belirteci olup HBV taşıyıcılığını ve hastalığın ilerleyişinin

takibinde kullanılır. Kan donörlerinin taranması amacıyla kullanılır.

HbsAg, hepatitin belirtisi ve kronik karaciğer hastalığı hikayesi

bulunmayan bazı hastalardada pozitif olabilir. Bunlara asemptomatik

taşıyıcı denir. Enfekte HbsAg’li hastaların %2’sini oluşturur.

Referans değerler

< 1.00

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir