Hepatit B Virüs Yüzey Antikoru (Anti HBs, HBsAb)

Klinik kullanımı :

Hepatit B virüsüne karşı immünitenin ve klinik iyileşmenin bir

indikatorü olarak kullanılır. Bu test, hemodiyaliz ünitelerinde çalışan

personel, kan alım hemşiresi gibi virüsle teması yüksek riskli kişilerin

immünitesinin saptanmasında kullanılır. HBV aşılanmasından sonra

immünitenin tespitinde ve Hepatit B aşısına gereksinim

araştırılmasında kullanılır. Hepatit B antikoru; HBV ile temastan

yaklaşık 5 ay sonra gelişir. Az sayıda hastada hem HBsAg, hemde

Anti-HBs birlikte bulunur. Bu tipte ki kişilerin Anti-HBs nin nonprotektif

bir formuna sahip olan kronik taşıyıcılar olduğu

düşünülmektedir. Hastaların tamamı immünizasyona cevap

vermeyebilir (%10-20). <10 mIU/Ml’nin altındaki titreler koruyucu

değildir.

Referans değerler

< 10.00

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir