Hidroksibütirat Dehidrogenaz (HBDH, Alfa-Hidroksibütirik Dehidrogenaz, Alfa-HBD)

Klinik kullanımı :

Alfa-hidroksibütirat dehidrogenaz aktivitesi LDH izoennzimlerinden

LDH-1 aktivitesini gösterir. AMI (kalp krizi) (MI sonrası 10-12 saatte

yükselmeye başlar, 72 saatte pik yapar ve 2 hafta yüksek kalır),

hemolitik veya megaloblastik anemi, akut hepatoselüler hasar,

müsküler distrofi, lösemi, lenfoma, malign melanom, postoperatif

dönem ve nefrotik sendromda serum HBDH düzeyi artar.

Referans değerler

75-200 U/L

Yükseldiği durumlar

-Karaciğer hastalığı,

-Viral hepatit erken dönemi,

-Infeksiyöz mononükleoz,

-Toksik hepatit,

-Metastatik karsinom,

-Siroz,

-Akut plasenta dejenerasyonu,

-Plasenta infarktı,

-Preeklampsi,

-Hemolitik anemi,

-Megaloblastik anemi,

-İlerleyen kas distrofileri (Duchenne tipi).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir