Hipo – Hiper Paratiroidi

Hipo - Hiper Paratiroidi

Hipoparatiroidizm

Hiperparatiroi­dizm Nedir?

Kan kalsiyum düzeyi düştüğü zaman onu dengelemek için paratiroid bezinden salgılanan parathormonun düşüklüğü (hipo) ve yüksekliği (hiper) durumlarıdır. Hipoparatiroidi de esas olarak kalsiyum dü­şüklüğü ve fosfat yüksekliği, hiperparatiroidide ise esas olarak kalsiyum yüksekliği ve fosfat düşüklüğü tipiktir.

Ancak çeşitli ne­denler istisna teşkil edebilmektedir. Hipo­paratiroidizm, en sık olarak cerrahi sonrası paratiroid bezlerin çıkarılması ve antikor teşekkülü ile salgı yapan hücrelerin tahri­batı gibi mekanizmalar sonucu meydana gelir. Boyun bölgesine radyasyon ve radyo­aktif iyod tedavisi sonrası da gelişebilmesi söz konusudur. Bazen hiperparatiroidi cer­rahisi sonrası geçici olarak da bu tablo gö­rülebilmektedir. Ender olarak salgılanan parathormonun hedef dokulardaki etkisiz­liği nedeniyle kalsiyum düşüklükleri görü­lebilmektedir ki; buna yalancı (psödo) hi­poparatiroidizm denmektedir.

Hiperparatiroidizm ise genellikle paratiro­id bezlerden bir ya da daha fazlasının iyi huylu bir ur haline gelip aşırı salgı yapması sonucu gelişen bir hastalık tablosudur. Ba­zen kötü huylu urlara ve yaygın hücresel çoğalmaya (hiperplazi) bağlı olarak da meydana gelebilmektedir. Bu durumlarda diğer endokrin organlarda da tümör saptanabilmektedir (Örneğin bazı kötü huylu tiroid kanserleri gibi). Hastalarda hiperkalsemi bulguları (bkz. Hiperkalsemi), buna bağlı böbrek taşları, kemiği eritici etkiden dolayı kemikte kahverengi çikolata kistleri ve ile­ri vakalarda kemik erimesi (osteoporoz) ve kırıklar oluşabilmektedir. Hastalığın tipik radyolojik bulguları ile tanı kolayca konabi­lir. Ancak bazı şikayetleri olmayan vakalar da bildirilmiştir ki; bunlar ancak tesadüfen bakılan kan kalsiyum düzeylerinin yüksek­liği ile tanı alabilmektedirler. (psödo) hi­poparatiroidizm

Hipoparatiroidi de tedavide kalsiyum ve D vitamini analogları verilerek, serum kalsi­yum değerleri 8-9 mg/dl arasında tutulma­ya çalışılır. Şikayeti olmayan, böbrek ve ke­mik tutulumu olmayan, hafif hiperkalsemik (asemptomatik) hiperparatiroidi olgu­ları ise cerrahi yapılmaksızın, kemik erime­sini engelleyen ilaçlar kullanarak yakın kal­siyum takibi ve sıvı tedavisi ile izlenebilir. Ağır kalsiyum yüksekliği, kemik ve böbrek tutulumu gibi organ tutulumları ile birlikte seyreden vakalarda ise cerrahi olarak bo­yun ve göğüs bölgesinde fazla salgı yapan ur bulunarak çıkartılmalıdır. Hiperplazi va­kalarında ise hiperplazik bezlerin büyük çoğunluğu çıkartılarak kalan doku ön kola (ciltaltı) nakil yapılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir