Hipotiroidi Belirti ve Tedavisi

(Last Updated On: 10 Ekim 2018)

Nedir?

Tiroid bezinin az çalışması sonucu ortaya çıkan tablodur. Tiroid bezinin fazla çalışması sonucu ortaya çıkan tablo ise Hipertiroidi (Guatr Hastalığı) olarak isimlendirilir. Hipotiroi­dizm esas olarak tiroid bezinin yapısının herhangi bir nedenle bozulması veya tiroid dokunun azalması sonucu ortaya çıkar. Seyrek olarak da tiroid bezinde hormon ya­pımını ve açığa çıkmasını sağlayan hipofiz ve hipotalamus gibi beyindeki merkezler­den salgılanan düzenleyici hormonların salınımının azalması sonucu ortaya çıkabilir.

Yaş

İleri yaşlarda hastalık sıklığı daha faz­ladır.

Cinsiyet

Kadınlarda erkeklerden daha sık ortaya çıkar.

Risk Faktörleri

Geçirilmiş tiroid cerrahisi, radyoaktif iyot tedavisi, boyuna yönelik radyasyon, depresyon tedavisinde kullanı­lan lityum adlı ilaç, hipofiz ve hipotalamusa yönelik cerrahi, radyoterapi önemli risk faktörleridir.

Belirti ve Bulgular

Tiroid hormon eksikli­ği vücuttaki tüm sistemlerin yavaşlamasına neden olur. Hastalar sıklıkla doktora tedavi ile düzelmeyen kabızlık şikayeti ile gelirler. Uykuya eğilim, çok üşüme, seste kalınlaş­ma, konuşma yavaşlaması, halsizlik, yor­gunluk, kilo alma, vücutta şişlikler, horla­ma, unutkanlık, dikkat dağınıklığı önemli yakınmalarıdır.

Özellikle okul başarısı dü­şük, dikkat dağınıklığı olan çocuklarda hipotiroidinin olmadığı mutlaka gösterilmeli­dir.

Hastaların muayenede nabız vuruları düşük, vücut ısısı düşüktür. Küçük tansi­yon normalden daha yüksektir. Cilt kuru, soğuk ve soluk, saçlar kalın, kırık, donuk renkli, kaşlarda dökülme vardır. Kalp sesle­ri derinden gelir. Bağırsak sesleri azalmış­tır. Göz kapaklarında, bacaklarda basınca içeri çökmeyen (gode bırakmayan) ödemleri vardır. Dil büyük­tür. Hastalığın ileri evrelerinde solunum bozukluğu tabloya eklenir ve hastaların du­dak ve parmak uçları morumtırak renk alır.

Tanı

Kanda tiroid hormon seviyeleri dü­şük iken TSH seviyesinin yüksek (tiroid kö­kenli) veya düşük (hipofiz, hipotalamus kökenli) olmasıyla konur.

Tedavi

Eksik olan hormonun yerine kon­ması yeterlidir. Uygun tedavi ile hastanın tüm yakınmaları düzelir. Tiroid hormonu­na gereksinimin arttığı gebelik gibi durum­larda hastaların yakın takibi ile doz arttırıl­ması gerekir.

Benzer Yazılar  Şeker Hastalığı (Çocuk)

Seyir

Uygun tedavi sonrası seyir iyidir. Te­davisini kesen hastalarda, geç tanı konul­duğunda, uzun süreli soğukta kalındığında hasta miksödem koması denilen acil bir du­ruma girer. Bunun tedavisi zordur. Özellik­le yaslı hastaların önemli bir kısmı bu tab­loda kaybedilirler.

Bir önceki sağlık makalemiz Hipo - Hiper Paratiroidi sizler için ayrıca hiperkalsemi, hiperparatiroidizm ve hiperparatiroidizm belirtileri hakkında bilgiler verilmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*