Hipotiroidi Belirti ve Tedavisi

Hipotiroidi Belirti ve Tedavisi

Hipotiroidi Nedir?

Hipotiroidizm

Tiroid bezinin az çalışması sonucu ortaya çıkan tablodur. Tiroid bezinin fazla çalışması sonucu ortaya çıkan tablo ise Hipertiroidi (Guatr Hastalığı) olarak isimlendirilir. Hipotiroi­dizm esas olarak tiroid bezinin yapısının herhangi bir nedenle bozulması veya tiroid dokunun azalması sonucu ortaya çıkar. Seyrek olarak da tiroid bezinde hormon ya­pımını ve açığa çıkmasını sağlayan hipofiz ve hipotalamus gibi beyindeki merkezler­den salgılanan düzenleyici hormonların salınımının azalması sonucu ortaya çıkabilir.

Yaş

İleri yaşlarda hastalık sıklığı daha faz­ladır.

Cinsiyet

Kadınlarda erkeklerden daha sık ortaya çıkar.

Risk Faktörleri

Geçirilmiş tiroid cerrahisi, radyoaktif iyot tedavisi, boyuna yönelik radyasyon, depresyon tedavisinde kullanı­lan lityum adlı ilaç, hipofiz ve hipotalamusa yönelik cerrahi, radyoterapi önemli risk faktörleridir.

Belirti ve Bulgular

Tiroid hormon eksikli­ği vücuttaki tüm sistemlerin yavaşlamasına neden olur. Hastalar sıklıkla doktora tedavi ile düzelmeyen kabızlık şikayeti ile gelirler. Uykuya eğilim, çok üşüme, seste kalınlaş­ma, konuşma yavaşlaması, halsizlik, yor­gunluk, kilo alma, vücutta şişlikler, horla­ma, unutkanlık, dikkat dağınıklığı önemli yakınmalarıdır.

Özellikle okul başarısı dü­şük, dikkat dağınıklığı olan çocuklarda hipotiroidinin olmadığı mutlaka gösterilmeli­dir.

Hastaların muayenede nabız vuruları düşük, vücut ısısı düşüktür. Küçük tansi­yon normalden daha yüksektir. Cilt kuru, soğuk ve soluk, saçlar kalın, kırık, donuk renkli, kaşlarda dökülme vardır. Kalp sesle­ri derinden gelir. Bağırsak sesleri azalmış­tır. Göz kapaklarında, bacaklarda basınca içeri çökmeyen (gode bırakmayan) ödemleri vardır. Dil büyük­tür. Hastalığın ileri evrelerinde solunum bozukluğu tabloya eklenir ve hastaların du­dak ve parmak uçları morumtırak renk alır.

Tanı

Kanda tiroid hormon seviyeleri dü­şük iken TSH seviyesinin yüksek (tiroid kö­kenli) veya düşük (hipofiz, hipotalamus kökenli) olmasıyla konur.

Tedavi

Eksik olan hormonun yerine kon­ması yeterlidir. Uygun tedavi ile hastanın tüm yakınmaları düzelir. Tiroid hormonu­na gereksinimin arttığı gebelik gibi durum­larda hastaların yakın takibi ile doz arttırıl­ması gerekir.

Seyir

Uygun tedavi sonrası seyir iyidir. Te­davisini kesen hastalarda, geç tanı konul­duğunda, uzun süreli soğukta kalındığında hasta miksödem koması denilen acil bir du­ruma girer. Bunun tedavisi zordur. Özellik­le yaslı hastaların önemli bir kısmı bu tab­loda kaybedilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir