Histerektomi Nedenleri

Histerektomi Nedenleri

Histerektomi Nedir?

Kelime anlamı olarak latincede rahmin (uterus) çıkarılması demektir. Rahmin vücuttaki tek görevi, gebelik oldu­ğu takdirde bebeği saklamak, geliştirmek, doğuma kadar beslenmesini sağlamaktır. Rahim, kadında pelvis denilen kemik yapı­nın içinde yer alan, 6-8 cm kadar boy ve 60-70 gram ağırlıkta kaslardan oluşmuş bir or­gandır. Ön tarafında idrar torbası (mesa­ne), arka tarafında kalın barsak yer almak­tadır, (üst tarafında, iki yanında Fallop tüpü denilen 7-8 cm uzunlukta, uçlarında hare­ketli püskül benzeri yapılar olan borular vardır. Bu tüpler yumurtalıktan (over) atı­lan yumurtayı yakalayarak rahmin içine alınmasını sağlamaktadır.

Rahmin alt ucu vajene (hazne) açılmaktadır, böylece cinsel ilişki sırasında hazneye atılan spermlerin rahim içine gelebilmesi mümkün olmakta­dır. Rahmin iç tabakası döl yatağı (endometrium) adını alır. Yumurtalıklardan salgı­lanan hormonlar yardımıyla, gebelik oldu­ğunda bebeğin buraya yerleşip gelişmesini sağlamak için, her ay kalınlaşır. Eğer gebe­lik olmazsa bu tabaka atılır, her ay tekrarla­nan bu olay nedeniyle kadın her ay kanama görür, buna adet kanaması denir.

Histereoktomi Ne zaman Yapılır

Histerektomi; bu­gün dünyada en sık yapılan kadın hastalık­ları ameliyatıdır. Çok değişik sebeplerle ya­pılması gerekebilir. Bunların başında miyomlar (rahim içinde kas yapılı tümör), düzensiz kanamalar, döl yatağı ka­lınlaşması (endometrial hiperplazi), rahim ağzı (serviks) kanseri, döl yatağı (endometrium) kanseri, yumurtalık (over) kanseri, ilaçlarla tedavi edilemeyen rahim ağrıları, rahim sarkması sayılabilir.

Histerektomi Ameliyatı Çeşitleri

Rahmin çıkarılması karın kesile­rek (abdominal histerektomi) veya hazne yoluyla (vajinal histerektomi) yapılabilir. Rahim sarkması, idrar kaçırma gibi neden­lerle ameliyat yapılacaksa hazne yolu ter­cih edilmektedir. Böylece sarkmış ve gev­şemiş olan idrar torbasının da düzeltilmesi ile idrar kaçırman da önlenebilir. Aynı za­manda gevşemiş ve bollanmış vajen de dü­zeltilerek, kadının cinsel hayatının düzene sokulması da sağlanmaktadır. Karın içerisi­ne doğru çok büyümüş rahimlerin çıkarıl­ması gerektiğinde ve kanser ameliyatların­da, karnın kesilerek histerektomi yapılması tercih edilmektedir. Bu şekilde bir uygula­mada, karın içerisinde bir yayılım (tümör sıçraması=metastaz) olup ol­madığını tespit etmek, gerekirse bunları da çıkarmak mümkün olmaktadır.

Rahim ağzı kanseri nedeniyle yapılacak histerektomi de, bu tümörün yayılım yerleri olan yan ta­raflardaki gözeli dokuları da çıkarmak gere­kir. Kadın hastalıkları kanseri uzmanlarının (jinekolojik onkolog) yapabildiği bu büyük ameliyata da “radikal histerektomi” den­mektedir. Son yıllarda laparoskopi denilen aletle karın açılmadan da histerektomi ya­pılmaktadır. Bu yöntemde göbek altından karın içerisine bir kamera sokulmakta, bu şekilde karın içerisi dışarda bir televizyon ekranına yansıtılmakta, kasık hizasından açılan küçük deliklerden de gene karın içe­risine ameliyat için gerekli makas, dikiş vs sokularak operasyon uygulanmaktadır. Açık ameliyata göre çok uzun süren, çok daha pahalı olan ve büyük tecrübe isteyen bu ameliyatın tek avantajı karın kesilmedi­ği için hastanın iyileşme döneminin daha kısa ve çabuk olmasıdır.

Seyir

Rahmin çıkarılması demek olan his­terektomi ameliyatının sonucu kadının adet görmemesi ve bir daha çocuğunun ol­mamasıdır. Histerektomi sonrasında çoğu kişinin düşündüğü veya zannettiği gibi, menopoz, kadınlığın bitme­si, cinsel hayatın bitmesi gibi durumlar söz konusu değildir. Menopoz rahmin değil, iki yumurtalığın (over) çıkarılması sonucu gelişir. Rahim çıkarıldıktan sonra, vajenden (hazne) kesildiği yer tekrar dikilerek kapa­tılmakta, bu şekilde cinsel ilişkinin eskisi gibi devamı da sağlanmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir