Homogentizik Asit


Klinik kullanımı :

Tirozin metabolizmasının doğumsal bozukluğudur. Alkaptonüri

tanısında kullanılır. Homogentizik asit tirozin metabolizmasında

oluşan bir ara üründür. Alkaptonüri hastalığında görülen

homogentizik asit oksidaz enzim eksikliğine bağlı olarak dokularda

homogentizik asit birikir. Homojentizik asidüri, okranozis (bağ

dokusu ve idrarda koyu renk pigmentasyonu) ve artrit gelişir.

Referans değerler

Negatif

İnterfere edici faktörler

-Aspirin, askorbik asit, gentizik asit ve L-dopa yanlış pozitif

sonuçlara neden olabilir.