Homovanillik Asit (HVA)

Klinik kullanımı :

İdrar homovanillik asidi, dopaminin major bir metabolitidir.

Nöroblastoma, Feokromasitoma, ganglioblastomanın tanı ve

tedavinin takibinde kullanılır. Yükselmiş HVA değerleri monoamin

oksidaz A eksikliğini veya L-dopa verildiğini gösterir.

Referans değerler

<1 yaş: < 35 mg/24 saat

1 yaş: < 23 mg/24 saat

2-4 yaş: < 13,5 mg/24 saat

5-9 yaş: < 9 mg/24 saat

10-14 yaş: < 12 mg/24 saat

yetişkin: < 8 mg/24 saat

SI ünite dönüşüm katsayısı

x5,49=μmol/gün

İnterfere edici faktörler

-L-dopa verilmesi yanlış olarak HVA yükselmesine neden olur.

-İdrar toplama esnasında 24 saat öncesinden L-dopa alımı

kesilmelidir.