Ig G Alt Tipleri


Klinik kullanımı :

Humoral ve kombine (humoral ve sellüler) immün yetmezliklerin

değerlendirilmesinde kullanılır. Açıklanamayan ve tekrar eden

sinüzit, otit, sinopulmoner hastalıklar ve atopik alerjilerde IgG alt

tiplerine bakılır. Bir veya birden fazla IgG alt gruplarının azalması

hipogammaglobulinemilerde görülür. Özellikle IgG alt grup 2 azalır.

Azaldığı durumlar

-Hipogamaglobulinemi,

-Ataksi telenjektazi,

-Wiskoth-Aldrich sendromunda tüm IgG alt tipleri düşer.

Atopik alerjilerde IgG4 düzeyi artarken rekürrent sinopulmoner enfeksiyonlar ve otitis mediada IgG2, IgG3,IgG4 düzeyi düşer.