İmmünglobulin A (Ig A)

Klinik Kullanımı :

Normal serumun %15’ini IgA oluşturur. Özellikle sekresyonlarda

bulunur ve virüs nötralizasyonunda rol oynar. IgA’nın monoklonal

yüksekliği Multiple Myeloma ile karakterizedir. Bu test özellikle

monoklonal gammapatinin ve primer ve sekonder immün

eksikliklerin saptanmasında kullanılır.

Referans değerler

Serum (mg/dL) 0-4 ay : 5- 64 7-9 yaş : 33-258

5-8 ay : 10-87 10-12 yaş : 45-285

9-14 ay : 17-94 13-15 yaş : 47-317

15-23 ay : 22-178 16-17 yaş : 55-377

2-3 yaş : 24-192 ≥ 18 yaş : 50-400

4-6 yaş : 26-232

BOS < 0,6 mg/dL

Yükseldiği durumlar

-lg A Myeloma,

-Kronik karaciğer hastalıkları (primer biliyer siroz),

-Kronik enfeksiyonlar,

-İnflamatuar barsak hastalıkları,

-Siroz.

Azaldığı durumlar

-Ataksi telenjektazi,

-Selektif IgA Eksikliği,

-Hipoproteinemi (örnek: Nefrotik sendrom, protein kaybettirici

enteropati),

-İmmünspresif ilaçlar (örnek: steroidler, dekstran).