İmmünglobulin E (Ig E)

Klinik Kullanımı :

IgE antikorları, alerjene maruz kalındığında histamin ve diğer

inflamatuar mediatörler salan mast hücreleri ve bazofilleri uyararak

alerjik hastalıklara aracı olurlar.

Referans değerler

<1 Yaş : < 65 ku/L

2-12 Yaş : <150 ku/L

13-15 Yaş: 1-200 ku/L

> 15 Yaş : 1-100 ku/L

Yükseldiği durumlar

-Alerjik hastalıklar,

-Parazit enfestasyonları,

-Bronkopulmoner aspergillosis,

-Astma,

-Hiperimmünglobulin E sendromu,

-Wiscott Aldrich sendromunda serum Ig E düzeyleri artar.

Azaldığı durumlar

-Bazı neoplazmlar,

-Ataksi telenjektazi,

-Bazı agamaglobulinemiler.