İmmünglobulin M (Ig M)

Klinik kullanımı :

Bakteri ve viruslara karşı üretilen ilk antikorlardır.

Referans değerler(mg/ dl)

Serum

<1 ay……………….20-80 7-12 ay………………..35-150

2-3 ay …………….20-100 1-5 yaş ………………..45-200

4-6 ay ……………35-125 >12 yaş………………..50-250

BOS

< 1,3

(3 mg/dl nin üzerinde ki değerler bakteriyel menenjit lehinedir.)

Yükseldiği durumlar

-Hiper IgM Sendromu,

-Waldenstrom makroglobulinemisi,

-Enfeksiyonların akut fazı,

-Otoimmun hastalıklar (SLE, Romatoid artrit),

-Kronik karaciğer hastalıkları (biliyer siroz),

-Aktif sarkoidoz,

-Nefrotik sendrom,

-Bazı lenfomalar,

-Kronik infeksiyonlar (Hepatit, Mononükleozis, Sarkoidoz) .

Azaldığı durumlar

-Agammaglobulinemi,

-AIDS,

-Hipoproteinemi (örnek: Nefrotik sendrom veya protein kaybettiren

enteropatiler),

-İlaç immunosupresyonu (örnek: steroidler, dekstran),

-IgG ve IgA multiple myeloma,

-Lösemi.