İnmemiş Testis Ameliyatı ve Sünnet

İnmemiş Testis Ameliyatı ve Sünnet

İnmemiş Testis (Kriptorşidizm) Nedir?

Testisin torbaya inmemesi olarak tanımlanmaktadır.

Yaş: En sık yeni doğan dönemindedir. Bazı testisler hayatın ilk aylarında torbaya inebilirler.

Cinsiyet: Erkeklerin hastalığıdır.

Risk Faktörleri

Karın içine doğru gelişen testis hamileliğin yirmi sekizinci haftasında torbaya indirilmektedir. Ancak testisin nasıl indirildiği ve niye erkeklerin %1.6 sında indirilemediği tartışmalıdır. Prematürelerde daha sıktır. Prune Belly sendromunun bir komponentidir. Omfalosel veya gastrosehisis gibi karın duvarı kapanma defektlerinde, nöral tüp defektlerinde, nörojenik anomalilerde inmemiş testis sıklığı artmaktadır.

Belirti ve Bulgular

Bir veya her iki torba yarılarının boş olduğu dikkati çeker. Eğer her iki yarı da boşsa, hastada öncelikle testis olup olmadığı araştırılmalıdır.

Tanı

Tecrübeli bir hekimin fizik muayenesi ile konur. Tanı için ultrasonografi veya diğer tetkiklerin gereği yoktur.

Tedavi

İnmeyen testisin nasıl ve niye farklılaştığı tartışmalıdır. Ancak torbaya inmeyen bir testisin zedeleyici bazı etkilerle karşı karşıya kaldığı düşüncesi yaygın kabul görmektedir. Sonuçta inmeyen testis özelliklerini kaybetmekte, hatta karşı taraftaki bir normal inmiş testisi bile zedeleyebilmektedir.
İnmemiş testis ile döl yapım kabiliyetinde azalma ve kötü huylu tümör gelişme riskinde artma şeklinde bir ilişki bulunmaktadır. Nedeni belli olmayan bu risklerin, inmemiş testisin normalde olması gereken torbaya indirilmesiyle azalacağı ümit edilmektedir. Daha erken ameliyatın daha iyi olacağını ileri sürenler olmakla birlikte, inmemiş testisin tedavisi iki yaş civarında ameliyattır.

Seyir

Eğer her iki testiste inmemiş ise, üreme kabiliyetindeki azalma daha fazladır.