Kan pH

Klinik kullanımı

Asit baz dengesi ile ilgili değerlendirmelerde kullanılır.

Referans değerler

7,35-7,45

Yükseldiği durumlar (Artmış pH, alkalozis)

– Metabolik alkalozis;

. Hipokalemi,

. Hipokloremi,

. Kronik ve yüksek hacimli gastrik suction,

. Kronik kusma,

. Aldosteronizm,

. Civalı diüretikler.

– Respiratuar alkaloz;

. Kronik kalp yetmezliği,

. Kistik fibrozis,

. Karbonmonoksit zehirlenmesi,

. Pulmoner emboli,

. Şok,

. Akut ciddi pulmoner hastalıklar,

. Anksiyete,

. Ağrı, gebelik.

Azaldığı durumlar (Azalmış pH, asidozis )

– Metabolik asidozis;

. Ketoasidozis,

. Latik asidozis,

. Ciddi diyare,

. Böbrek yetersizliği.

– Respiratuar asidozis;

. Solunum yetmezliği.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir