Kanama Zamanı (KZ)

Klinik kullanımı :

Hemostazla ilişkili vasküler ve trombosit faktörleri değerlendirmede

kullanılır. Trombosit sayı ve işlevlerinin bütününü gösterir. Ekimoz

ve spontan kanamaların değerlendirilmesinde yararlıdır.

Yöntem

Hasta oturur pozisyonda uygulanır. Ivy ve Duke yöntemleri ile

ölçüm

Başlıca örnek tipi

Kapiller kan

Örnek toplama özellikleri

Uygulamanın yapılacağı bölgede deri bütünlüğü bozulmamış

olmalıdır, ödem olmamalıdır. Cilt çok soğuk ise oda ısısına gelinceye

kadar beklenmelidir.

Referans değerler

Ivy: 1-9 dk.

Duke: 1-4 dk.

Olası kritik değerler > 15 dk.

İnterfere edici faktörler

-Delinen yere baskı yaparak silme,

-Yüksek vücut ısısı sonuçları yükselttiği halde düşük vücut ısısı

kısaltır,

-İlaçlar arttırır. (Antikoagulanlar, dekstran, indometazin, salisilatlar,

streptokinaz, allopurinol, halotan, nonsteroidal antiinflamatuar

ilaçlar, ürokinaz ve warfarin.)

Yükseldiği durumlar

-Kemik iliği yetersizliği,

-Kemik iliğinin primer veya metastatik tümör infiltrasyonu,

-Dissemine intravasküler koagulasyon,

-Trombositopeni,

-Hipersplenizm,

-Von willebrand hastalığı,

-Kollogen vasküler hastalıklar,

-Cushing’s sendromu,

-Henoch- Schönlein sendromu,

-Ciddi karaciğer hastalıkları,

-Pıhtılaşma faktör eksiklikleri,

-Kapiller frajilite,

-Lösemi,

-Üremi,

-Bernard-Soluer sendromu,

-Konnektif doku hastalıkları,

-Herediter telenjektazi,

-Glanzman trombastenisi,

-Aspirin sensitivitesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir