Karaciğer Yetmezliği

Karaciğer Yetmezliği

Karaciğer Yetmezliği :

Karaciğerin büyük bir kısmının tamir edilemeyecek şekilde hasara uğrayıp; artık görevlerini yapamaz duruma gelmesidir.

Yaş: Tüm yaşlarda görülebilir.

Cinsiyet: Görülmesi açısından kadın-erkek cinsiyet farkı yoktur.

Risk faktörleri:

 • İlaç Zehirlenmeleri; Parasetamol, Siprofloksasin, Doksisiklin, Eritromisin, INAH, Nitrofurantoin, Halotan, Statinler, Siklofosfamid, Metotreksat, Propiltiourasil gibi,
 • Akut Viral Hepatitler (Hepatit Virüsleri, Adenovirüs, EBV, CMV),
 • Wilson Hastalığı,
 • Hepatosellüler Karsinom veya Metastatik Karsinom,
 • Mantar Zehirlenmeleri,
 • Kokain Gibi Uyuşturucu Alımı,
 • Bitkisel Tedaviler (Ginseng, Chapparal Veya Pennyroyal Yağı),
 • Gebeliğin Yağlı Karaciğeri,
 • Sirozun Son Evresi,
 • Reye Sendromu,
 • Budd Chiari Sendromu

karaciğer yetmezliğine neden olabilen risk faktörlerinden yalnızca bir kaçıdır.

%15 hastada hastalığın nedeni tüm çabalara rağmen saptanamamaktadır.

Belirti ve bulgular:

Başlangıç belirti ve bulguları pek çok durum ve hastalıkta da görülebilen özgün olmayan belirtilerdir. Bu nedenle karaciğer yetmezliğinin tanınması bu aşamada güç olabilir.

Erken belirtiler; bulantı, iştah kaybı, yorgunluk ve ishaldir. Ancak karaciğer yetmezliği ile ilişkili belirtiler daha da ciddileşince sarılık, kolay kanama, karında şişlik, bilinç bulanıklığı, uykuya eğilim ve koma görülebilir.

Tanı:

Karaciğer yetmezliği tanısında sarılık, asit, kanamaya eğilim ve ensefalopati (bilinç bulanıklığı) gibi klinik bulgular büyük önem taşımaktadır.

Kan biyokimyasal tetkiklerinde karaciğer fonksiyonlarının ileri derecede bozulduğu tespit edilebilir.

Tedavi:

Yaşamı tehdit eden bir durum olup; acil tıbbi yardım gerektirir. Genellikle yıllar içinde zamanla oluşurken; 48 saat gibi kısa bir süre içinde akut olarak da gelişebilir. Bu dönemde hastaya karaciğer naklinin yapılabileceği olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle tanının erken konulması ve hastanın erken dönemde karaciğere spesifik (özgü) bir üniteye nakli önemlidir. Mantar veya parasetomol zehirlenmeleri için özgün tedavi gereklidir.

Ensefalopatinin tedavisinde laktuloz ve uygun antibiyotik verilir. Hemodiyaliz gerektirecek derecede hastada böbrek yetmezliği gelişebilir. Pıhtılaşma bozuklukları için taze donmuş plazma ve kan pulcuğu (trombosit) transfüzyonu verilmektedir. Özellikle glikoz ve diğer biyokimyasal parametreler izlenmeli, hipoglisemi riskine karşı her zaman tetikte olunmalıdır. Uygun organ bulunduğunda karaciğer nakli hayat kurtarıcı olabilir.

Seyir:

Seyir; altta yatan karaciğer yetmezliği nedenine bağlıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir