Karpal Tünel Sendromu Tedavisi

Karpal Tünel Sendromu Tedavisi

Karpal Tünel Sendromu (KTS,CTS)

Karpal tünel, bi­lekte, kirişlerin ve elin ana sinirlerinden bi­rinin geçtiği bir tüneldir. Tünelin içindeki basınç; çeşitli hastalıklardan [romatoid artrit, tümör kitleleri, amiloid birikimi (he­modiyalize giren böbrek yetmezliği hasta­larında), tüberküloz, vb.], yaralanmalar­dan, gebelik sırasında sıvı toplanmasından, aşırı kullanmaktan veya tekrarlayıcı hare­ketlerden sonra artabilir. Tünelin içindeki sinirin üzerindeki bu basınç artması sıklık­la uyuşukluğun, ağrının ve bozulmuş el fonksiyonunun eşlik ettiği bir tabloya ne­den olur. Bu belirtiler özellikle uyku sıra­sında daha şiddetli hale gelmektedir. Uyuş­ma ile birlikte oluşan ağrı tipik olarak daha yukarı, dirsek ve hatta omuz eklemine ka­dar ilerleyebilmektedir.

 

Basıya bağlı sinir hasarının ileri evrelerinde ise, sinirin uyar­dığı ve hareketlendirdiği el kaslarında işlev bozukluktan ortaya çıkmakta, özellikle baş­parmağın hareketleri zayıflamakta ve kısıt­lanmaktadır. Bu şikayetlerin toplamını oluşturan hastalık karpal tünel sendromu olarak bilinir. Bazı hastalarda elin atele alın­ması ve antienflamatuar (yangı azaltıcı) ilaçlar problemi çözecektir. Eğer bu işe ya­ramazsa cerrahi gerekebilir. Cerrahi işlem sırasında, cerrah avuç içinin ortasından bileğe doğru bir kesi yapar. Da­ha sonra basıncı azaltmak için sinire basınç yapan dokular kesilir. Ameliyattan sonra pansuman yapılarak ve atel kullanılarak ha­reket kısıtlanır, böylece iyileşme hızlandırı­lır.

Ameliyat izi gittikçe kaybolacak ve zor görünür bir hale gelecektir. Ameliyatın so­nuçları kısmen durumun ne kadar bir süre­dir var olduğuna ve sinirin ne kadar zarar görmüş olduğuna bağlıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir