Katekolaminler (Epinefrin, Norepinefrin, Dopamin) (Plazma)

Klinik Kullanımı :

Plazmada çok az miktarlarda bulunurlar. Hipertansiyonun

değerlendirilmesinde ve feokromasitoma, nöroblastoma ve

ganglionöromaların tanı ve tedavi takibinde kullanılır. Selektif venöz

örnekleme ile ise plazma norepinefrin düzeyinin ölçümü faydalıdır.

Ayakta durmakla norepinefrin düzeyinin artmaması sempatik sinir

sisteminde bozukluk olduğunu gösterir.

Hastanın hazırlanışı

Örnek alınması için hastanın aç olması gerekir. Kan alma stresi ve

ayakta durma ile plazma katekolamin düzeyi artar. Bu nedenle ideal

olanı, venöz bir katater ile sabah 30 dakika istırahati takiben supin

pozisyonda kan alınmalıdır.

Ayrıca trisiklik antidepresanların 2 hafta öncesinden, L-dopa,

katekolamin içeren bazı ilaçlar (dekonjestanlar), amfetaminler,

buspiron, psikoaktif ilaçlar, metil dopa, etanol ve benzodiazepinlerin

ise 1 hafta öncesinden kullanımı kesilmelidir.

Referans değerler

Norepinefrin:

Yatar: 70-750 pg/ml

Ayakta: 200-1.700 pg/ml

Epinefrin:

Yatar: 0-110 pg/ml

Ayakta: 0-140 pg/ml

Dopamin:

< 30 pg/ml

Yükseldiği durumlar

-Feokromasitoma

-Nöroblastoma, ganglionöroblastoma, ganglionöroma ve

paragangliomalar,

-AMI,

-Stres, egzersiz, ayakta durma,

-Hipotiroidizm ve diabetik ketoasidoz,

-Akut anksiyete.

Azaldığı durumlar

-Otonom nöropatiler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir