Kızamıkçık Belirtileri

Kızamıkçık Belirtileri

Yeni Doğanda Kızamıkçık (Rubella) Enfeksiyonu

Pek çok kadın çocukluk dö­neminde geçirdikleri kızamıkçık enfeksiyo­nu nedeniyle hamilelik yaşına geldiklerin­de bu hastalığa karşı bağışık durumdadır. Aşılanmamış toplumlarda kadınların %10-20’si hastalık riski taşımaktadır. Reenfeksiyon (tekrar enfeksiyon geçirme) oranı %2’dir. Kızamıkçık aşısı doğuş­tan rubella vakalarını azaltmada en etkili yöntemdir. Doğuştan rubella enfeksiyonla­rının çoğunluğu annenin primer (birincil) enfeksiyo­nuna bağlıdır. Eğer anne 12. haftadan önce (birinci trimester) rubella geçirirse; %90 oranında bebekte doğuştan rubella belirtileri görülürken,  3. trimesterde geçirirse bu risk oldukça azal­maktadır.

Etkilenen Bebekelerde

 • katarakt,
 • koriyoretinit,
 • mikrooftalmi,
 • sağırlık, pulmoner stenoz,
 • patent duktus arteriyozis (PDA) ,
 • mikrosefali,
 • gelişme geriliği,
 • hepatosplenomegali (karaciğer – dalak büyümesi),
 • lenfadenopati,
 • trombositopeni,
 • kansızlık,
 • uzun kemik anomalileri bulunabilir.

Tanıda annenin serum IgG (igg) düzeylerinde artma, IgM (igm)’den IgG’ye dönme önemlidir. Serum­da IgM ilk temastan 10 gün sonra ortaya çı­kar ve 2 ay kadar kalabilir. Reenfeksiyonda ise IgG düzeylerinde 4 kat ya da daha fazla artış görülür. Bebek anne karnındayken, göbek kordonundan alınan kanda IgM ve amniotik sıvıda rubella PCR bakılarak tanı konabilir. Doğum sonrasında ise bebekte IgM tespiti ve virüsün izolasyonu (göz, be­yin omurilik sıvısı, idrar ve dışkıda 12. aya kadar virüs bulunabilir) tanı için önemlidir.

Ayrıca kan sayımı, böbrek fonksiyonları ve karaciğer fonksiyonları, kranial ultrasonografi, eko kardiyografi, renal ultrasonografi, akciğer, işitme ve görme fonksiyonlarının değerlendirilmesi, ayrıntılı göz muayenesi yapılmalıdır.

Sağırlık ilerleyici olabileceğin­den aralıklı olarak işitme testi tekrar edil­melidir.

Günümüzde doğuştan rubella en­feksiyonlarında etkinliği kesinleşmiş bir te­davi yoktur. Destek tedavileri ve probleme yönelik müdahaleler yapılmaktadır. Bu ne­denle hastalığın önlenmesi için tek seçe­nek olan aşılama (kızamıkçık aşısı) çok önemlidir. Bir yaşın­dan sonra uygulanan kızamık – kabakulak – kızamıkçık aşısı doğuştan rubella enfeksiyon­larını engellemektedir. Gebelik çağındaki tüm kadınlar kızamıkçık yönünden ince­lenmeli ve bağışık olduğu tespit edilme­yenler aşılanmalıdır. Hamile bir kadında rubella enfeksiyonu tespit edildiğinde aileye yeterli bilgi verilmeli ve ortak bir karara va­rılmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir