Klor (Cl), (İdrar)

Klinik kullanımı :

İdrardaki klorür miktarı diyetle alınan miktara bağlıdır.

Örnek toplama özellikleri

24 saatlik idrar toplanması klorürün diurnal değişimi nedeniyle daha

yararlıdır. 24 saatlik idrar miktarı belirtilmelidir. Soğuk ortamda

saklanmalıdır.

Referans değerler

140-250 mmol/gün

Yükseldiği durumlar

-Masif diürez,

-Artmış tuz alımı,

-Adrenokortikal yetmezlik,

-Bartter sendromu.

Azaldığı durumlar

-Kusma,

-İntestinal fistül

-Tuz alımının kısıtlanması,

-Ağır diare,

-Adrenokortikal hiperfonksiyon.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir