Klor (Cl), (Serum)

(Last Updated On: 31 Temmuz 2016)

Klinik kullanımı :

Klorür, su dağılımı, osmotik basınç ve anyon-katyon dengesinin

korunmasında anlamlı olarak görev alır.

Referans değerler

Yetişkin/Yaşlı: 98-106 mEq/L

Çocuk: 90-110 mEq/L

Yenidoğan: 96-106 mEq/L

Prematüre infant: 95-110 mEq/L

Olası kritik değerler; <80 mEq/L >115 mEq/L

SI ünite dönüşüm katsayısı

x1 = mg/Dl

İnterfere edici faktörler

-Aşırı tuz infuzyonu klorid seviyesinin artmasına neden olur.

-İlaçlar arttırır: Asetazolamid, amonyum klorid, androjenler,

klorotiazid, kortizon preparasyonlar, östrojenler, guanetidin,

hidroklorotiazid, metildopa ve non steroidal antiinflamatuar ilaçlar.

-İlaçlar azaltır: Aldesteron, bikarbonat, kortikosteroidler, kortizon,

hidrokortizon, loop diüretikler, tiazid diüretikler ve triamteren.

Yükseldiği durumlar (Hiperkloremi)

-Dehidratasyon, sodyum kaybı > klorid kaybı,

-Renal tubüler asidoz,

-Normal tuz çözeltisinin aşırı infüzyonu,

-Cushing sendromu,

-Eklampsia,

-Multible myeloma,

-,

-Metabolik asidoz,

-Hiperventilasyon,

-Anemi,

-Respiratuar alkaloz,

-,

-Asetazolamid tatbiki,

-,

-Kistik fibrozis,

-,

-.

Azaldığı durumlar()

-,

-Konjestif kalp yetersizliği,

-,uygunsuz ADH salınımı sendromu (SIADH),

-Kusma,

-Kronik gastrik suction,

-Kronik respiratuar asidoz,

-Tuz kaybettirici nefrit,

-,

-Diare,

-Yanıklar,

-Metabolik alkaloz,

- tatbiki,

-,

-Primer aldesteronism,

-Diaphorezis.

Bir önceki sağlık makalemiz Klonozepam (Rivotril) sizler için ayrıca klonozepam hakkında bilgiler verilmektedir.

Benzer Yazılar  Potasyum (K), (Serum)

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*