Kolesterol – HDL

Klinik kullanımı :

HDL lipoproteini kolesterol taşıyıcısıdır, karaciğer ve az miktarda

barsaklarda üretilir. İyi kolesterol diye adlandırılır. Araştırmalar,

düşük HDL-Kolesterol’lü şahıslarda Aterosklerozis riskinde anlamlı

bir artış olduğunu göstermektedir. Hali hazırda düşük HDLKolesterol

için tedavi bulunmamaktadır. Bununla beraber kilo kaybı,

aşırı egzersiz, sigara içiminin durdurulması HDL seviyelerini

arttırabilir. Bir grup ilaçların (niacin ve gemfibrozil) HDL seviyelerini

arttırdığı rapor edilmiştir. Hem total kolesterol hem de HDL, koroner

kalp hastalığı için bağımsız değişkenlerdir. Beraberce kullanıldığında

risk tahmini artar. Total kolesterol/HDL oranı 3:1 idealdir, en

azından 5:1 olmalıdır.

Referans değerler

Erkek : 45-70 mg/ dl

Kadın : 50-90 mg/ dl

İnterfere edici faktörler

-Sigara içimi ve alkol kullanımı HDL seviyesini düşürür,

-HDL seviyesi yaş ve cinsiyete bağımlıdır.

-HDL kolesterolde, kolesterol gibi, myokardiyal infarktüsten sonraki

3 ay anlamlı düşüş gösterir,

-HDL seviyesi hipotiroidi hastalarında yükselir, hipertiroidlerde

azalır.

Yükseldiği durumlar

-Familyal HDL lipoproteinemi,

-Fenofibrat, gemfibrozil, nikotinik asit veya estrogenlerin kullanımı,

-Düzenli aerobik egzersiz,

-Günlük alkol alımı (1 – onz).

Azaldığı durumlar

-Ailesel apolipoprotein eksikliği,

-Karaciğer hastalığı (Hepatit, siroz),

-Hipoproteinemi (nefrotik sendrom, malnutrisyon),

-Probucol alımı,

-Sedanter yaşam şekli,

-Akut MI,

-CVA ( Cerebro Vasküler Atak / İnme) ,

-Açlık.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir