Kolesterol -LDL

Klinik kullanımı :

LDL lipoproteini kolesterolce zengindir. Kötü kolesterol diye

adlandırılır. Periferal dokularda depolanabilir. LDL kolesterol koroner

plak formasyonuna katılır ve myokard enfarktüsü için katkıda

bulunan bir faktördür.

Not : LDL”nin direkt ölçümü immünoseperasyon/spektrometri ile

yapılabilir. Trigliserid seviyeleri 400 mg/dL’yi aştığı olgularda

Friedwald formülü ile LDL kolesterol seviyeleri hesaplanamaz

özellikle bu olgularda direkt ölçüm metodları kullanılır.

Friedwald formülü :

LDL=Total kolesterol-(HDL+Trigliserid/5)

(Bu formül trigliserid seviyeleri 400mg/dL nin üzerinde

uygulanmaz.)

Referans değerler

60-160mg/dL

Arzu edilen: < 130 mg/dL

Sınırda yüksek: 130-159 mg/dL

Yüksek: ≥160 mg/dL

LDL ve VLDL’ nin yükseldiği durumlar

-Familyal LDL lipoproteinemi,

-Nefrotik sendrom,

-Glikojen depo hastalığı (von Gierke’s disease),

-Hipotroidizm,

-Alkol kullanımı,

-Kronik karaciğer hastalığı (Hepatit, siroz),

-Primer bilier siroz,

-Hepatoma,

-Gamopati (Multible myeloma),

-Familyal hiperkolesterolemi tip IIa,

-Cushing’s sendromu,

-Apoprotein CII eksikliği,

-Primer Hiperkolesterolemi,

-Safra tıkanıklığı,

-Diabetes Mellitus,

-Kolesterolce zengin diyet,

-Gebeliğin 3.trimestri,

-İlaçlar (steroidler, fenotiazinler ve oral kontraseptifler).

LDL ve VLDL‘ nin azaldığı durumlar

-Açlık, malabsorbsiyon,

-Abetalipoproteinemi,

-Hipertroidizm,

-Karaciğer yetmezliği,

-Enfeksiyon ve enflamasyon,

-Karsinoma.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir