Kolinesteraz II (Pseudokolinesteraz) (PChE; SChE; Açilkolin Açilhidrolaz)

Klinik kullanımı :

Serum kolinesteraz, sıklıkla pseudokolinesteraz (PCHE), gerçek

kolinesterazdan veya asetilkolinesterazdan hem bulunduğu yer hem

de substratı ile ayrılır. Asetilkolinesteraz eritrositlerde, akciğer ve

dalakta, sinir uçlarında ve beyin gri maddesinde bulunur. PCHE bir

serum enzimidir, karaciğerde, pankreas, kalp ve beynin beyaz

maddesinde bulunur. Bu yüzden karaciğer testi olarak kullanılır.

Uzamış anestezi, sinir gazı ve organofosforlu insektisit

zehirlenmelerinin değerlendirilmesinde kullanılır. Genetik

pseudokolinesteraz varyantları (anestezinin uzamasına neden olur),

hepatitler, siroz, malnutrisyon, anemiler, akut enfeksiyonlar, AMI,

pulmoner embolizm, postoperatif dönem, kronik böbrek yetmezliği,

gebeliğin son dönemleri ve serum albumin konsantrasyonunu

düşüren durumlarda serum pseudokolinesteraz düzeyi düşer.

Referans değerler

Erkek : 3.100- 6.500 U/L

Kadın :

18-49 yaş : 1.800- 6.600 U/L

50 yaş : 2.550-6800 U/L

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir