Kompleman C3 (Serum)

Klinik kullanımı :

Kompleman ölçümleri başlıca angioödemi ve sistemik lupus

eritomatozuslu nefritli, membranoproliferatif nefrit veya

poststreptokokkal nefritli hastaların hastalıklarının aktivitesini

saptamak için ölçülür. Serum kompleman, enzim olarak görev

yapan bir grup proteindir. Bu enzimler immunolojik olarak ve

inflamatuar cevabı hızlandırır. Total kompleman (=CH-50) 9 major

gruptan oluşur (C1-C9). Kompleman sistemindeki klasik ve alternatif

yollar C3 basamağında birleşir. C3 düzeyindeki artışlar akut

inflamatuar hastalıklar, atopik dermatit, bilier obstrüksiyon ve

amiloidozise bağlı olabilirken, otoimmün hastalıklar, bakteriyemi,

doku hasarı, kronik hepatit, nefrit, malnutrisyon, DIC ve konjenital

eksiklikler C3 düzeyinde düşüklüğe neden olabilir.

Referans değerler

Total kompleman: 75-160 unit/ml

C3 (Yetişkin): 55-120 mg/dl veya 0.55-1.20 g/L (SI)

Serum Kord: 57-116 mg/dl 4-6 ay : 60-175 mg/dl

Prematüre : 57-116 mg/dl 7-12 ay : 70-180 mg/dl

<1 ay : 50-120 mg/dl 1-3 yaş : 75-180 mg/dl

2-3 ay : 60-150 mg/dl >3 yaş : 85-200 mg/dl

İnterfere edici faktörler

-C3 oda ısısında çok stabil değildir.

Yükseldiği durumlar

-Akut romatizmal ateş,

-Akut myokardiyal infarktüs,

-Ülseratif kolit,

-Kanser.

Azaldığı durumlar

-Siroz,

-Otoimmun hastalıklar (SLE),

-Serum hastalığı (İmmun komplekls hastalığı),

-Glomerulonefrit,

-Lupus nefriti,

-Akut renal transplant rejeksiyonu,

-Protein malnutrisyonu,

-Anemi,

-Hepatit,

-Romatoid artrit,

-Sjögren’s sendromu,

-Ciddi sepsis.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir