Kreatin Fosfokinaz (CPK; Kreatin Kinaz (CK))

Klinik kullanımı :

CK, düz ve çizgili kas ve beyin ile ilişkili bir enzimdir. Serum CK

aktivitesi muskuler distrofinin tüm tiplerinde aşırı artar. (örn :

Duchenne tipi ve ilerleyen kas hastalıkları) Ayrıca nörojenik kas

hastalıkları (myastenia graves ve multiple sclerosis)’da CK normal

değerdedir. Total kreatinin kinaz, değişik izoenzim

komponentlerinden (CK-MM,CK-MB ve CK-BB) oluşmuştur.

Bunlardan herhangi birinde veya daha fazlasındaki bir artış total

kreatin kinaz artışına katkıda bulunur. Eğer total kreatinin kinaz

artarsa hangi CK izoenziminin arttığı araştırılmalıdır. Troponin I’de

yapılırsa myokard hasarı değerlendirilebilir.

Referans değerler

Erkek: 24 – 190 U/L

Kadın: 24 – 170 U/L

Yükseldiği durumlar

-MI,

-Miyokardit,

-Myozit,

-Polymyozit, dermatomyozit,

-Malign hipertermi sendromu,

-Kalp cerrahisi,

-Hipotermi,

-Hipertermi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir