Kronik Lösemi Paneli (KLL)


Kronik lenfositik lösemi (KLL) tüm lösemilerin yaklaşık %30’unu

oluşturur. Yetişkinlerdeki en yaygın nedenidir. Tanısının konulduğu

ortalama yaş 64’dür. KLL, B-lenfositlerin klonal bozukluğudur.

KLL alt grupları ve diğer lösemi çeşitleri;

B-KLL (tipik) % 90-95

Diğerleri % 1-5

*Prolenfositik lösemi,

*Malign lenfoma, lösemi,

*Geniş granüler lenfositik lösemi,

*Yetişkin T hücreli lenfoması/lösemisi,

*Mycozis fungoides/ Sezary sendromu,

*Plazma hücreli lösemi,

*Hairy cell lösemi.