Kryoglobulin

Klinik kullanımı :

Kryoglobulin vücut ısısından (37°C) daha düşük derecelerde

presipite olan tekrar ısıtılınca çözülen bir serum proteinidir. Çoğu

poliklonal immünglobulin komplekslerinden oluşur. Yine de yarıya

yakın kısmını özellikle IgM olmak üzere monoklonal proteinler

oluşturabilir. Amiloidoz çözünmeyen fibriler proteinlerin çeşitli

dokularda depolanması ile karakterizedir. Kryoglobulinemi tanısında

kullanılır (Reynaud benzeri semptomlar).

Referans değerler

Negatif

Örnek toplama özellikleri

Örnek alınır alınmaz 37°C’lik su banyosuna alınmalıdır. 1 saat

süreyle bu banyoda bekletildikten sonra santrifüj işlemi ile serumu

ayrılmalıdır.

Yükseldiği durumlar

-Kollajen doku hastalıkları (örn.: lupus eritematosus, sjögren’s

sendromu, romatoid artrit),

-Akut ve kronik enflamasyonlar (örn.: infeksiyöz mononükleozis,

endokardit, poststreptokokkal glomerulonefrit),

-Karaciğer hastalıkları (örn.: Hepatit, siroz),

-Lenfoid maligniteler (örn.: Multiple myeloma, lenfoma,

Waldenström’s makroglobulinemia, lösemi ).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir