Hastalıklarda Kullanılabilecek Teşhis Kısaltmaları

Hastalıklarda Kullanılabilecek Teşhis Kısaltmaları

Tüberküloz Tbc,TB
Kanser CA
Kronik Böbrek Hastalıkları KBY
Kronik Renal Yetmezlik KRY
Organ ve Doku Nakli Tx
Myokard  Enfarktüsü MI
Kalp Yetmezliği KY
Konjestif Kalp Yetmezliği KKY
İskemik Kalp Hastalığı İKH
Koroner Arter Hastalığı KAH
Koroner Arter Bypass-Graft CABG
Mitral Valf Replasmanı MVR
Aortik Valf Replasmanı AVR
Hipertansiyon HT
Hiperlipidemi HL
Akut Romatizmal Ateş ARA
Pulmoner Hipertansiyon Pulm.HT
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları KOAH
Ailevi Akdeniz Ateşi FMF
Diabetes Mellitus DM
Trombotik Trombositopenik Purpura TPP
Akut Lenfoblastık Lösemi ALL
Kronik Lenfositik Lösemi KLL
Akut Mıyoloblastık Lösemi AML
Kronik Miyelositik Lösemi KML
Myelodisplazik Sendrom MDS
Sistemik Lupus Eritematozus  SLE
Derin Ven Trombozu DVT
Osteoartrit OA
Poliarteritis Nodosa PAN
Subakut Sklerozan Panansafalit SSPE
Non Hodgkın Lenfoma NHL
Multiple Skleroz MS
Polikistik Over Sendromu PCOS
Pelvik İnflamatuar Hastalık PID veya PEH
Romatoit Artrit RA
Serebrovasküler Hastalık SVH, CVH
Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu ÜSYE
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu ASYE
Akut Gastroenterit AGE
Gastroözafagial Reflü Hastalığı GÖRH
Peptik Ülser P.U. , P.ULCUS
Helicobacter Pylory  HP, H.PİLORİ
İnflamatuar Barsak Hastalığı İBS
Obsesif Kombulsif Bozukluk OKB
Şizofrenia SCH
TineaPedis T.PEDİS
İnsan İmmun Yetersizlik Virüsü HIV, AIDS
Bening Prostat Hiperplazisi BPH
Üriner Enfeksiyon Ü.ENF, İYE
Akut Otitis Media AOM
Akut A.
Kronik K.  Kr.
Yumuşak Doku Enfeksiyonu YDE

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir