Lamda Hafif Zincir (Serum)

Klinik kullanımı :

Monoklonal hafif zincir ya kappa veya lambda tipinden oluşur.

(Bence-Jones proteinüri) Monokloal hafif zincir böbrek yetersizliğine

neden olabilir. Amiloid fibrillerin proksimal tubulleri hasara

uğratmasıyla sonradan kazanılmış Fanconi’s sendromu oluşur.

Multiple myelom, makroglobulinemi, amiloidoz olasılığının

araştırması sırasında genellikle immunoglobülin konsantrasyonları ile

birlikte kullanılır. Kappa/Lambda oranının referans aralık sınırları

dışında olması paraproteinemi olasılığını destekler.

Referans değerler

350-900 mg/dL

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir