Liver-Kidney Mikrozomal Antikor Tip1 (LKM Tip 1 Antikorları)

Klinik kullanımı :

Karaciğer hastalıklarında seçilmiş olgularda (otoimmün hepatit,

prmer biliyer siroz, primer sklerozan kolanjit) antikorların ölçümü

yararlıdır. Daha çok çocuklarda görülen otoimmün kronik aktif

hepatit tip-2 tanısında kullanılır.

Referans değerler

Negatif

Çeşitli hepatobiliyer hastalıklardaki otoantikor durumu

Hastalık

Antikor

Otoimmün hepatit tip I

ANA, ASMA, Anti-ACTİN

Otoimmün hepatit tip II

Anti-Liver/Kidney Mikrozomal tip I

Primer Biliyer Siroz

Anti-mitokondrial

Primer Sklerozan Kolanjit

Anti-nötrofil sitoplazmik antikor (ANCA)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir