Lökosit Alkalen Fosfataz (LAP, LAP Skoru, LAPA, Nötrofil Alkalen Fosfataz)

Klinik kullanımı :

LAP olgun nötrofillerin sekonder granüllerinde normalde bulunur.

KML (Kronik myeloid lösemi) ve myelodisplazi ile lökomoid

reaksiyonun ve polistemia vera (reaktif nötrofili) ile sekonder

polisteminin ayırıcı tanısında kullanılır. Pozitif boyama nötrofillerde

mavi granüller halinde görülür. LAP aktivitesinde anlamlı artışlar

başlıca polistemia rubra vera, lökomoid reaksiyonlar ve diğer reaktif

nötrofililerde görülür. Anlamlı azalışlar ise genellikle Kronik Myeloid

Lösemilerde görülür. Ayrıca KML’nin remisyon fazında LAP normale

dönebilir. Blast krizi veya agresif fazda ise LAP artabilir.

Referans değerler

%30-140

Yükseldiği durumlar

-Polistemia vera,

-Lökomoid reaksiyonlar,

-Down sendromu,

-Myeloproliferatif hastalıklar,

-Stres, gebelik,

-ALL,

-Hodgkin lenfoma,

-Aplastik anemi ve bakretiyel enfeksiyonlarda.

Azaldığı durumlar

-KML ,

-Sideroblastik anemi,

-İdiyopatik trombositopenik purpura, Paroksismal noktürnal hematüri,

-Kollajen doku hastalıkları,

-AML,

-Siroz,

-Konjestif kalp yetmezliği,

-Diabetes mellitus,

-Gut,

-Pernisyöz anemi ve sarkoidozisde.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir