Makat Doğum Manevraları

Makat Doğum Manevraları

Makat Doğum

Anne karnındaki bebeğin önde gelen kısmı veya doğum ka­nalına yönelmiş kısmı çoğunlukla baş daha seyrek olarak makat (%3) ya da veya yan yatış şeklindedir. Gebeliğin son günleri veya en geç ağrıların başlangı­cında makat önde gelen kısım ise bu do­ğum makat doğum olarak adlandırılır. Ço­ğul gebelik (İkiz-Üçüz), erken doğumlar, plasenta (yani bebek eşinin) rahmin ağız kıs­mına yakın yapıştığı haller (plasenta previa) makat gelişlerin başta gelen nedenlerdir. Makat doğumlarda bebeğin zedelenmesi, erken doğum şeklinde olması, doğumun uzaması nedeniyle artmıştır. Bu nedenle doğumda makat geliş söz konusu ise günü­müzde sezeryan doğumu tercih edilmekte­dir. Birinci doğumdan sonraki doğumlarda (multipar) makat gelişler vajinal yolla doğurtulabilir.

Ancak, bebeğin çıkarılması için epizyotomi (perine kesisi), kolaylaştırı­cı ya da arkadan gelen başı kurtarıcı müda­haleler ve forseps kullanımı gerekebilir; bu nedenlerle daima bebeğin zedelenmesi ris­ki mevcuttur. Bebek bir ya da iki ayakla ge­liyorsa doğuma müdahale daha büyük ola­sılıkla gerekeceğinden yine sezeryan do­ğum tercih edilmektedir. Doğum eylemi veya seyri sırasında kordon sarkması duru­munda doğumun aşağıdan ya da yukarıdan (sezeryan) çabuklaştırılması gerekir. Bazı kliniklerde doğum başlamadan önce makat gelişin baş gelişine çevrilmesi (dışarıdan versiyon) uygulanmaktadır. Başarı şansı yüksek değildir. Makat doğumu yaptıracak doktorun bu konuda yüksek deneyime sa­hip olması, aksi halde bu doğumun sezeryan ile bitirmesi en doğru hareket tarzıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir