Mastektomi Nedir?

Mastektomi Nedir?

Mastektomi (Meme dokusunun alınması) Nedir? Ne zaman Uygulanır?

Mastektomi ve meme koruyucu cerrahi genellikle tümör varlığında, nadiren de enfeksiyon nedeniyle uygulanan ameliyatlardır. Mastektomi,meme dokusunun tamamının çıkarılmasıdır. Meme dokusuna ek olarak meme altındaki kaslar ve koltukaltındaki lenf düğümleri de çıkarılabilir. Meme dokusu ile birlikte pektoralis majör ismindeki kas ve koltukaltı lenf düğümlerinin birlikte çıkarıldığı ameliyat radikal mastektomi; pektoralis majör kası yerinde bırakılarak meme ile birlikte koltukaltı lenf düğümlerinin çıkarıldığı ameliyat modifiye radikal mastektomi ve yalnızca meme dokusunun çıkarıldığı ameliyat da basit mastektomi olarak isimlendirilmektedir.

Meme koruyucu cerrahide

Yalnızca kitle, çevresindeki sağlam güvenlik sınırı ile birlikte çıkarılır. Bu ameliyata ek olarak koltuk altı lenf düğümleri de çıkarılabilir. Koltukaltı lenf düğümleri için “sentinal lenf düğümü işaretlemesi” denilen bir yöntem de kullanılabilir. Bu yöntemle memenin lenfatik akışını sağlayan ilk lenf düğümü özel bir boya ya da radyoaktif madde ile işaretlenir. Bu lenf düğümü tümör tarafından tutulmuşsa, tüm koltuk altı dokular çıkarılabilir.Meme koruyucu cerrahi sonrası geride kalan memeye ışın tedavisi uygulanmalıdır.

Meme cerrahisi sonrasında kanama, yara iyileşmesinde gecikme, yara altında sıvı birikmesi, kol hareketlerinde kısıtlılık ve kol ödemi gibi istenmeyen etkiler gelişebilmektedir. Uygun cerrahi teknik sonrasında uygulanacak uygun rehabilitasyon ile bu istenmeyen etkiler çok nadirdir.

Meme hastalıklarında uygulanacak cerrahi tedavi; hasta, hastalık özellikleri, cerrah ve ek tedavi yöntemlerinin uygulanabilirliğine bağlı olarak değişir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir