Normal Doğum Nedir?

Normal Doğum Nedir?

Normal Doğum

Gebelik süresi son adet tarihinin ilk gününden itibaren or­talama 40 hafta veya 280 gündür. Anne kar­nındaki bebek dışarıda yaşama kabiliyetine ulaştıktan sonra, 37-41. haftalar arasında doğum ağrılarının başlaması, rahim ağzının açılması, bebeğin doğum kanalında ilerle­mesi ile doğum olacaktır.

Baş gelişi şeklin­de olan doğum normal doğumdur. Gebeli­ğin son ayında yalancı doğum ağrıları göz­lenir; bu ağrılar düzenli değildir, rahim ağ­zını açacak kadar yeterli değildir. Doğum başlamadan önce rahim ağzı tıkacı sümüksü-pembe karakterde dışarı atılır, buna ni­şane denir. Doğum eyleminin başlaması için önce rahim ağzı yumuşar, incelir, ön tarafa döner ve 1-2 cm açılır. Ancak bun­dan sonra hakiki doğum ağrıları başlar. Bu ağrılar, belden gelen kasıklara ve vajinaya doğru baskı yapan, rahmi ortalama 45 sani­ye süresince sertleştiren, ortalama 3 dakika bir gelen rahim kasılmalarıdır. Bu ağrılar bebek başının doğum kanalında girmesini, yerleşmesini ve kanalda başın dönerek iler­lemesini sağlar.

Rahim ağzı tam açıldıktan sonra (10 cm açıklık) doğumun 2. dönemi başlar. Bu dönemde ağrılar iyice artar ve anne kuvvetli ıkınmalara başlar. Bu şekilde çocuk başının saçlı derisi vajina ağzında görülür hale gelir. Anne doğum masasına alınır, bu bölge antiseptikli su ile temizle­nir, steril örtülerle örtülür. Annenin ıkın­maları ve doğum ağrıları ile bebek başı perineden doğar. Bu sırada doktor bebek ba­şının kolay çıkması için yardımcı olur. Ağ­rıyı azaltmak için ve gerektiğinde perineyi kesmek için lokal anestezi yapar. Baş çıkı­şından sonra bebeğin tamamı doğarken do­ğum doktoru gereken yardımı yapar. Be­bek başı çıkar çıkmaz bebeğin ağzı ve bu­run delikleri bir pompa veya emici ince bir bez ile temizlenir.

Bebek doğduktan sonra göbek kordonu 2 kıskaç ile sıkılır ve arasın­dan kesilerek bebek sıcak bir ortama be­bek hemşiresi veya doktoru tarafından alı­nır. Ağız içi ve solunum yolları tekrar te­mizlenir, bebek ısıtılır. Anne ile temas sağ­lanır. Bebeğin çıkışından itibaren 3-5 daki­ka içinde plasenta (bebek eşi) ayrılır ve doktorun yardımıyla plasentanın tam çık­ması sağlanır. Rahim ağzı, vajina ve perine yırtık ve kanama açısından kontrol edilir, zedelenmeler ve epizyo kesisi (perine kesisi) dikilir. Rahimin doğum sonrası tam ola­rak kasıldığı kontrol edilir, kanama kontro­lü yapıldıktan sonra anne yatağına alınır.

Kanama kontrolü, nabız ve kan basıncı kontrolü yapıldıktan sonra anne ve bebek hasta sahibine ve eşine gerekli bilgiler veri­lerek teslim edilir. Hemen bebeğin emziril­mesi sağlanır. Bu emzirme sırasında rahim kasılması da sağlanmış olur ki bu sayede doğum sonrası kanamaları da önlenmiş olur. Doğum sırasında anneye en büyük yardım analjezi yani doğum ağrılarını önle­mektir. Bu amaçla sentetik morfin türü ilaçlarla sistemik analjezi veya belden iğne ile epidural analjezi yapılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir