Obezite Cerrahisi

Obezite Cerrahisi

VERTİKAL SLEEVE GASTREKTOMİ

Tüp mide ameliyatı olarak adlandırılan ameliyat midenin büyük kruvatur denen geniş kısmının çıkarılması şeklinde yapılan bir ameliyattır. Mide hacmi yaklaşık olarak 100 ml gibi bir hacme indirgenir.

Mide tam şiştiğinde kişiden kişiye değişmekle beraber yaklaşık 2000 ml lik bir hacme erişir, ancak bu ameliyattan sonra mide genişleyebilme özelliğini önemli ölçüde kaybeder ve kişi az miktarda besinle doymaya başlar bu miktar yapılan cerrahide kullanılan bujinin çapı ve yapılan sleeve in genişliği ile ilgili olmakla beraber çoğunlukla opere olmuş kişiler katı gıdalarda çok hızlı doyma hissederken sıvı gıdalarda alınabilen miktar biraz daha fazladır.

AMELİYAT TEKNİĞİ

Ameliyat genel anestezi altında yapılır ameliyat öncesi rutin tetkikler çalışılır operasyonlaparoskopik yöntem kullanılarak yapılır ve hastalar büyük bir kesi olmaması nedeni ile operasyon sonrası dönemde oldukça hızlı haraket etmeya başlarlar. Operasyonda karın içine bir kamera eşliğinde görerek girilir ve operasyon bu kamera yardımı ile gerçekleştirilirki buna laparoskopik yöntem denir . Obesite cerrahisinde laparoskopi altın standart oalarak kabul edilmektedir.

Operasyon 5 küçük kesiden yapılır . Cerrahın deneyimine ve hastanın özelliklerine göre değişmekle beraber ortalama operasyon süresi 60-90 dakika sürmektedir.

Operasyon enasında mideyi boşaltmak için öncelikle nazogastrik sonda denen bir tüp yerleştirilir bidenin serbestleştirilmesinin ardından mideye kılavuz niteliğinde bir buji gönderilir bu buji cerrahın tercihine göre değişiklik gösterebilir iz rutin olarak 36 f buji kullanmaktayız. Mide buji kılavuzlunda aşrı yada yetersiz olmayacak şekilde stapler denen zımbalarla genişkısmı kesilir ve dikilir. Operasyon sonrasında mide uzun ve dikey bir muz şeklini alır. Operasyonun tamamlanması ardından mide içerisine metilen mavisi denen boya verilerek kaçak testi yapılır.

Bu Ameliyat Kimlerde Tercih Edilir

Diyet ve egzersiz ile kilo veremeyen vücut kitle indeksi 40 ve üzeri yada vücut kitle indeksi 35 üzeri olup ek olarak kilo vermekle düzeltilebilecek Tip 2 diyabet, uyku apnesi , kalp hastalığı ve hipertansiyon gibi hastalıkları olan kişilerde bu operasyon uygulanabilir.

Vertikal sleeve gastrektomi obesite cerrahisi yöntemleri arasında en güvenli olan yöntemlerden birisidir . Bir diğer avantajı sleeve gastrectomi sonrası bu operasyon ikincil bir başka operasyona dönüştürülebilir.

Riskler

 • Anesteziye Ait Riskler:
 • İlaç alerjileri
 • Solunumsal sorunlar

Cerrahiye Ait Riskler

 • Kanama
 • Derin ven trombozuna bağlı akciğer embolileri.
 • Enfeksiyonlar.
 • Vertikal sleeve gastrektomi için riskleri şunlardır:
 • Gastrit
 • Operasyon esnasında mide barsak ve diğer organ yaralanmaları.
 • Operasyon sonrası cerrahi alan kanamaları.
 • Operasyonsonrası stapler hattından kaçak.
 • Operasyon sonrası dönemde beslenememye bağlı ve kusmalara bağlı malnutrisyon ve sıvı kaybına bağlı genel durum bozuklukları ve komplikasyonlar.

Ameliyat Öncesi Hazırlıklar:

 • Ameliyat öncesi her hastadan belirli tetkikler ve kontroller yapılır.
 • Fizik muayene
 • Safra kesesi açısından karın ultrasonu,ve preoperatif kantetkikleri yapılır.
 • Kalp sağlığı, diabet ,akciğer problemleri tansiyon gibi obesitenin yarattığı diğer problemler açısından hastaya ayrıntılı kontroller yapılır.
 • Hastalar operasyon öncesi veya sonrası diyetisyen ile görüştürülür.
 • Hastalar operasyon sonrası dönemde olacak yaşam standartlarındaki değişiklikler açısından ayrıntılı olarak bilgilendirilir.
 • Eğer sigara kullanıyorlar ise sigarayı bırakmaları operasyon sonrası ve operasyon esnasında yaşanabilecek bağımlı riskleri % 30 azaltmaktadır.
 • Hastaların gebelik gibi özel urumları muhakkak sorgulanır.
 • Kullandıkları iaçlar sorgulanmalıdır ve pıhtılaşmayı engelleyici laçlar gibi ilaçlar ilacın etkilerine göre operasyondan belirli süre önce kesilmelidir.
 • Hastalara reflü , gastro özefageal sfinkter yetmezliği ve midede herhangibir ikincil problem olmaması açısından muhakkak operasyon öncesi endoskopik bakı yapılır.
 • Gerekli görülen hastalarda ph metri ve monometri testide yapılabilir.
 • Tüm hastalarda obesiteye neden olabilecek ikincil bir hastalık açısından kuşhing hastalığı muhakkak sorgulanır ve böyle bir durum olmadığından emin olunmalıdır.
 • Operasyon öncesinde gece yarısı itibari ile ağızdan gıda alınması kesilir.

Ameliyat Sonrası Dönem

Hastalar herhangi bir problem olmaması halinde operasyon sonrası 48- 72. Saatte hastaneden taburcu edilirler.

Ameliyat sonrası hastalara 24. Saatte mide geçişinde herhangi bir problem olmadığını görmek açısından bir miktar opak madde içirilerek midenin durumu görülerek sonrasında su meyve suyu gibi şeffaf sıvılara başlanır. Hastalar operasyon sonrasında rutin olarak midekoruyucu olarak proton pompa inhibitörü alırlar.

Hastalara eve tabucu olmadan önce takip etmeleri gereken diet listeleri ver,lir hastalar 1 hafta 2. Hafta ve 1 ayda kontrole çağırılır.

Hastalar operasyon sonrası dönemde mideden salınan gerilin isimli açlık hissiyatını oluşturan salgının azalması nedeni ile açlık hissinde belirgin miktarda azalma olması nedeniile daha az acıkırlar.

Mevcut mide hacminin yaklaşık 2 litreden 100 ml ye düşmesi nedeni ile çok az miktarlarla e çok hızlı doyarlar ve bunun sonucu olarak kilo vermeye başlarlar . Operasyon sonrası beslenme önerileri arasındaki en temel öneri düşük kalorili gıda seçimidir . Katı gıdalar hastaları daha uzun süre aç tutar ve sıvılarla beraber alınmaması önerilir. Hastaların kilo verimi operasyondan hemen sonra başlar ve operasyon sonrası yaklaşık 2 yıl devam eder hastaların indikleri kiloda kalmaları ve tekrar kilo almamaları tamamen hasta uyumu gerektirmektedir . Bu nedenle hasta hekim iletişimi ve operasyon sonrası diyaloğun sürdürülmesi oldukça önemlidir.

Sleeve gastrektomide kilo verimi gastrik by pass’a nazaran daha yavaş ve zor olabilir ancak operasyonun ileri dönemde Duodenal Switch gibi ikincil bir prosedüre dönüştürülme şansı olmasına rağmen bu şans gastrik by pass ta yoktur.

Obesite cerrahisi tek başına hangi yöntem uygulanırsa uygulansın % 100 çözüm değildir. Hastanın kalıcı olarak zayıf kalması ve obesitenin hayatına getirdiği sıkıntılardan kurtulması obesite cerrahisi sonrası yaşam alışkanlıklarını değiştirmek ve düzenli , obesiteye ileride neden olabilecek aşırı kaloroli besinlerden durağan yaşam modelinden uzak durarak önerileri yaşam modeli olarak belileyerek mümkün olacaktır.

Referanslar

Moy J, Pomp A, Dakin G, et al. Laparoscopic sleeve gastrectomy for morbid obesity. Am J Surg. 2008 Nov;196(5):e56-9.

Richards WO. Morbid obesity. In: Townsend CM, Beauchamp RD, Evers BM, Mattox KL, eds. Sabiston Textbook of Surgery. 19th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders; 2012:chap 15.

Woodward G, Morton J. Bariatric surgery. In: Feldman M, Friedman LS, Brandt LJ. Sleisenger and Fordtran’s Gastrointestinal and Liver Disease. 9th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders; 2010:chap 7.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir