Oksalat (İdrar)

Klinik kullanimi

Glyoxalate ve gliserat metabolizmasinin son ürünüdür. Suda çözünmez ve bu nedenlede böbrek tasi olusumuna neden olur. Et, C vitamini ve oxalat içeren yiyecekler birikimine neden olabilir. Ürolitiazisin degerlendirilmesinde kullanilir. Böbrek taslarinin tedavi moniterizasyonunda kullanilabilir.

Örnek toplama özellikleri

24 saatlik idrar 20 ml 6N HCL içeren kaba toplanmalidir. Metal kapakli toplayicilar kullanilmamalidir. Örnegin pH si 2 ile 3 arasinda tutulmalidir. Gerekirse toplama isi bittikten sonra 6N HCL kullanilarak pH ayarlanmalidir.

(6N HCL), HCL belirli volümdeki su ile dilüe edilerek hazirlanir. Nitrik veya borik asit koruyucu olarak kullanilmamalidir. Askorbik asit (2 g/gün) görünen oksalat degerlerini artirabilir. Metal içerikli kaplar idrar toplamak için uygun degildir.

Spot idrar için ise toplama islemi bittikten sonra koruyucu olarak 6N HCL eklenmelidir. (her 100ml idrar için 2 ml asit eklenmelidir.) Hasta son 24 saat içinde C (Askorbik Asit) vitamini almamis olmalidir.

Referans degerler

24 saatlik idrar (mg/mg krea.)

<6 ay : <0,3

6 ay- 4 yas : <0,15

> 5 yas : <0,1

Spot idrar (mg/dL) 0-1,9

Interfere edici faktörler

-Askorbik asit (> 2 gram/gün) oxalat degerini artirir.

Yükseldigi durumlar

-Yag malabsorbsiyonu,

-Alanin gluoksalat transferaz enzim eksikligi,

-Gliserat dehidrogenaz eksikligi,

-Idiopatik hiperoksalüri,

-Barsak hastaliklari,

-Çölyak hastaligi,

-Pankreas yetmezligi.

Azaldigi durumlar

-Böbrek yetmezligi.