Osmotik Frajilite

Klinik kullanımı

Eritrosit frajilitesi değerlendirilir. Bu frajilitenin bozulduğu hastalıklarda değerlidir.

Referans değerler

Kontrol örneği ile hasta örneği karşılaştırılarak sonuç verilir.

Yükseldiği durumlar

-Herediter sferositoz,

-Herediter stomatositoz,

-Hemolitik anemiler,

-Prostatik kalp kapakçığı gibi mekanik travmalar,

-Glukoz 6 fosfat dehidrogenaz eksikliği.

Azaldığı durumlar

-Hipokromik-mikrositer anemiler,

-Karaciğer hastalıkları,

-Leptositoz,

-Polistemia rubra vera,

-Splenektomi sonrası.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir