Osteokalsin (Kemik G1a Proteini, BGP)

Klinik kullanımı

Kemiğin non kollajen proteinidir. Osteoblastlar tarafından yapılır. vitamini bağımlı proteindir. Azalmış K vitamini alımı, azalmış BGP seviyeleri ile ilişkilidir. Bu durum K vitamini eksikliği bağımlı osteoporozisi açıklar.

Osteokalsin başlıca kemik hastalıklarının değerlendirilmesinde kullanılır. Osteokalsin düzeyinin yükselmesi osteoblastik aktivitenin arttığını gösterir. Serum osteokalsin düzeyi, alkalen fosfataz düzeyi ile beraber hareket eder. Osteokalsin konsantrasyonları çocuk ve infantlarda yetişkinlerden daha yüksektir.

Yenidoğanlarda, yaşamın ilk ayında yükselir, 12 aya kadar yüksek kalır, sonra düşmeye başlar, puberteye kadar oldukça sabit kalır. Yetişkin erkeklerde, osteokalsin konsantrasyonları pubertal seviyeden düşüktür. Hayat boyu sabit kalır. Yetişkin kadınlarda ise oldukça sabittir ve menopozdan sonra yükselmeye başlar.

Örnek toplama özellikleri

Hasta 12 saat aç kalmalıdır.

Referans değerler

11 – 43 ng/mL

Yükseldiği durumlar

-Osteoporozis,

-Paget hastalığı,

-Renal osteodistrofi,

-Hiperparatiroidizm,

-Primer ve sekonder hipertroidizm,

-Kemik metastazları,

-Kronik böbrek yetmezliği,

-Akromegali.

Azaldığı durumlar

-Primer bilier siroz,

-Hipoparatiroidizm,

-Gebelik,

-Hipotiroidizm,

-Glukokortikoid tedavisi,

-GH eksikliğinde düşer.

Osteoporozda, osteokalsin düzeyi yüksek yada düşük olabilir.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir