Okul Korkusu

Okul Korkusu

Okul Korkusu Okula başlama, tüm başlangıçlarda olduğu gibi, hem coşku, hem de biraz kaygı verici bir olaydır. Okul dönemi, çocuk ve ailesi için yepyeni ve önemli bir evredir. Okula başlama; belirli bir olguya ulaşma, sorumluluk alma, bunların getirdiği sevinç yanında ana babadan ayn, kendi başına yeni ve bilinmez bir serüvene başlamanın korkularını birlikte içerir. Oyun ve arkadaş deneyimi olmayan, sorumluluklarını ...

Devamını Oku »

Organ Nakli

Organ Nakli

Süreğen organ yetmezliği gelişen pek çok durumda günümüzde en iyi tedavi yöntemi organ naklidir. Organ nakli gerektiren hastalıklar yeterli organ kaynağı yaratılamaması nedeni ile ülkemizde ve dünyada önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Karaciğer, kalp ve akciğer gibi hayati organlan çalışmayan hastalar, nakil için gerekli organları bulamadıkları için yaşamlarını kısa sürede kaybetmektedir. Böbrek yetmezliği olan pek çok hasta ise diyalizin ...

Devamını Oku »

Ses Telinde Polip

Ses Telinde Polip

Polip gırtlağın herhangibir yerinde görülen, saplı veya geniş tabanlı kitledir. Erkeklerde kadınlara göre daha sık görülür. Sigara kullanımına veya sesin yanlış ve kötü kullanılmasına ve aşırı zorlanmasına bağlı olarak ortaya çıkar. Sık boğaz temizleme ile ilintilidir. Polipler, nodulun aksine, gırtlağın herhangi bir yerinde ve tek taraflı olarak görülürler. Nodülden daha büyüktür. Ses kısıklığı, sesin çabuk yorulması, sesin çatallanması, konuştukça boyunda ...

Devamını Oku »

Nodül Ses Kısıklığı

Nodül Ses Kısıklığı

Nodüller ses telleri üzerindeki küçük şişliklerdir.Genellikle simetrikiki taraflı olurlar. Ses tellerinin ön 1/3’ü ile arka 2/3’ünün birleşim yerinde ve serbest kenarlarında yer alırlar. Nodüllere şarkıcı nodülü ya da öpüşen nodüller adı da verilmektedir. Kadınlarda erkeklere göre daha sık rastlanır. Aşırı gerginlik ve agresif kişilik ile ilintilidir. Vokalkord nodülleri genellikle sesin yanlış ve kötü kullanılmasına ve aşın zorlanmasına bağlı olarak ortaya ...

Devamını Oku »

Ses Bozuklukları, Perde (web)

Ses Bozuklukları, Perde (web)

Ses tellerinin ön kısmında yer alan ördek ayağına benzer perdesel yapılardır. %75 sıklığında ses telleri arasında yerleşir. Değişen uzunluklarda olabilirler. Tüm doğuştan gırtlak hastalıklarının %5’ini oluşturur. Edinsel durumlar 2/3 oranındadır ve doğuştan durumlardan daha sık görürler. Edinsel olgular, gırtlağa yapılan cerrahi müdahaleler sonucu oluşurlar. Belirtiler perdenin uzunluğuna bağlıdır. Bebek ağlarken sesinin çıkmaması, zayıf ve kısık ses çıkması en sık karşılaşılan ...

Devamını Oku »