Paraneoplastik Otoantikor Paneli (Serum veya BOS)

Klinik kullanımı

Üç adet paraneoplastik anti-nöronal otoantikorlar için tek bir test klinik rutinde kullanılmaktadır. Bu paraneoplastik nörolojik otoimmun serolojik markırları sağlıklı kişilerin serum ve BOS’larında saptanmaz.

Aksine nörolojik bozukluklu hastaların serum ve BOS’larında saptanır. Bu uygun otoantikorların saptanması ile kanserin erken tanı ve tedavisi morbiditeyi azaltacak ve yaşam süresini geliştirecektir.

Referans değerler

ANNA-1 <1:60 (serum) Negatif

< 1:2 (BOS) Negatif

1- Purkinje Cell Cytoplasmic Antibody-Type 1 (PCA-1 veya Anti-YO)

Bu antikorlar hemen hemen büyük oranda kadınlarda (%<1) bulunan ovaryum karsinoması ve müllerian neoplazm veya meme karsinomasında bulunur. Seropozitif hastalar belirgin olarak serebellar ataksi gösterir.

2- Anti-Neuronal Nuclear Antibody-Type 1 (ANNA-1 veya Anti-Hu)

Bu antikor hemen hemen sigara içimi hikayesi veya pasif içici hali bulunan yetişkinlerde aşırı oranda bulunur. Bu hastaların %83’ünde küçük hücreli akciğer kanseri saptanmıştır. ANNA-1 seropozitif hastalarda periferal nöropati görülür.

3- Anti-Neuronal Nuclear Antibody-Type 2 (ANNA-2 veya Anti-Ri)

ANNA-2 nadir bir paraneoplastik otoantikordur. Meme karsinom ve SCLC’nın bir markırıdır. Sıklıkla postmenopozal kadınlarda rapor edilmiştir. Seropozitif hastalar; sıklıkla orta beyin, beyin stem ve serebellar veya spinal kord disfonksiyonunu gösterirler.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir